Sport bez předsudků > Archive > Akce - Výsledky > Akce 2005 > Projekt Sport bez předsudků v regionu Vyškov, zhodnocení

Projekt Sport bez předsudků v regionu Vyškov, zhodnocení

29.11.2003

V tomto roce byl poprvé realizován sportovně sociální projekt SBP, který měl za cíl přiblížit sport širšímu spektru dětí v regionu Vyškov.

Během tréninkových hodin společně sportovalo 594 dětí ze 7 základních škol vyškovského regionu. Děti z 5 až 9. tříd nejvíce zaujalo plavání, kterého se zúčastnilo 96 dětí a atletika, jež byla prezentována v areálu ZŠ Letní pole, která se na atletiku specializuje ve svých sportovních třídách.

Děti z okolních ZŠ byly odborně vedeny zkušenými trenéry.

Děvčata zase nejvíce zaujalo ragby, které se ve školách mnoho neobjevuje a protože jde o kontaktní sport, mohly si děvčata, ale i chlapci vyzkoušet svoji sílu, vytrvalost a obratnost během závěrečného modelového utkání.

Celkem se do programu zapojilo 5 sportovních oddílů - plavání, kopaná, bezkontaktní ragby, atletika, floorbal, které měly možnost prezentovat svůj sport širšímu okruhu dětí a také zdůraznit, že sport je jediná povolená droga a že do sportu nepatří xenofobie a rasismus.

Projekt zaštiťoval oddíl JIMI RUGBY CLUB VYŠKOV společně s městem Vyškov, nadací Gymnázium Vyškov a Ministerstvem vnitra ČR. Dále se na něm podílely:

  • sportovní oddíly města Vyškova
  • SK Rostex Vyškov (oddíl kopané)
  • Plavecký oddíl
  • Atletický oddíl AHA Vyškov
  • Atletický oddíl Sokol Vyškov
  • Aerobic - Iveta Ryšánková
  • Floorball - Oskar Merta

Fotbal bez př​​edsudků aneb Staň se kapitánem!

 

Ragbyová akademie Yvese Perrota

 

Najdi svůj sport

 

Sport bez předsudků XY

Školní liga ragby 

New Future

 

 

Hodnotící zprávy