Sociální program XY

Program s výrazným zaměřením na děti ze sociálně slabšího prostředí

Podporujeme děti a mladé sportovce z celé České republiky

Program XY je určen dětem a mladým lidem, kteří to nemají doma lehké a pocházejí ze sociálně slabšího či dokonce vyloučeného prostředí, případně z domovů mládeže. Snažíme se díky sportovním aktivitám zpříjemnit účastníkům z tohoto prostředí běžný den a těm, kteří projevují zájem nabízíme podporu při jejich začlenění do pravidelného sportovního života v nejbližším sportovním oddíle či klubu. Naším hlavním cílem je posléze tyto děti v daném sportovní odvětví podporovat, ale hlavně udržet, protože máme přímé zkušenosti, že právě tyto děti či mladí lidé jsou schopni při správně nastavené motivaci a podpoře být skvělými sportovci, ale hlavně lidmi, kteří se pak snáze zapojují do běžného společenského života.

Samotný sportovní program je složen ze tří částí. Hlavní náplní tohoto programu je aktivní spolupráce a následné začleňování dětí do organizovaného sportovního prostředí s ohledem na budoucnost jednotlivých dětí.

Terénní práce – základní část – V růběhu sportovních akcí dochází k vytipování vhodných kandidátů.

Sportovní činnost – základní rozvinutá část – U vybraných a nadaných dětí,  zde probíhá přímá podpora začlenění do pravidelné sportovní činnosti jednotlivých sportů.

Aktivní začlenění do společnosti – nadstandardní část – Zde se nám daří zejména spolupráce se zahraničním, ragbyově zaměřeným sportovně výchovným centrem, které nabízí našim účastníkům celoroční pravidelný sportovní režim včetně ubytování, stravování a podpůrné činnosti, ale hlavně motivační program. Každým rokem odjíždí minimálně jeden sportovec na zkušenou a v současné době máme ve francii dva mladé sportovce, které podporujeme.

 

  XY – Sociální program

  Program finanční a materiální podpory sociálně znevýhodněných rodin a sportovců

  Každý rok podpoříme  díky naším partnerům a sponzorům finanční či materiální formou vybrané děti ze sociálně slabšího prostředí a těm následně pomáháme s jejich začleněním do běžného sportovního prostředí ve sportovních kroužcích a klubech. Program je složen ze tří na sebe navazujících částí. 

  Základní částí je Terénní práce. Zde se snažíme ve spolupráci s trenéry, pedagogy a učiteli vytipovat vhodné kandidáty, které následně oslovujeme. Po obdržení jednoduché žádosti následuje finanční či materiální podpora sportovní činnosti dětí, tedy tzv. Rozvinutá část. 

  Také spolupracujeme se zahraničními, převážně francouzskými sportovně výchovnými centry zaměřenými na ragby jako Macon, Lyon nebo Bordeaux, která nám pomáhají zajistit nejtalentovanějším sportovcům celoroční sportovní režim včetně vzdělání, jazykových kurzů, ubytování a stravování. 

  V průběhu celého cyklu pracujeme na motivaci takového jedince, neboť začínat v cizím neznámém prostředí je vždy pro každého mladého sportovce velmi stresující. Máme radost, když se takto podporovaný mladý sportovec později aktivně začlení do společnosti, ať již jako student střední či vysoké školy nebo jako pouhý slušný člověk. To je pro nás Nadstandardní část. 

  Máme velkou radost z toho, že většina našich lektorů/ trenérů si prošla nejen tímto, ale i našimi vlastními programy. 

  Karel Ševčík