Sociální program XY

Program s výrazným zaměřením na děti ze sociálně slabšího prostředí

Podporujeme děti a mladé sportovce z celé České republiky

 

Program XY je určen dětem a mladým lidem, kteří to nemají doma lehké a pocházejí ze sociálně slabšího či dokonce vyloučeného prostředí, případně z domovů mládeže. Snažíme se díky sportovním aktivitám zpříjemnit účastníkům z tohoto prostředí běžný den a těm, kteří projevují zájem nabízíme podporu při jejich začlenění do pravidelného sportovního života v nejbližším sportovním oddíle či klubu. Naším hlavním cílem je posléze tyto děti v daném sportovní odvětví podporovat, ale hlavně udržet, protože máme přímé zkušenosti, že právě tyto děti či mladí lidé jsou schopni při správně nastavené motivaci a podpoře být skvělými sportovci, ale hlavně lidmi, kteří se pak snáze zapojují do běžného společenského života.

Samotný sportovní program je složen ze tří částí. Hlavní náplní tohoto programu je aktivní spolupráce a následné začleňování dětí do organizovaného sportovního prostředí s ohledem na budoucnost jednotlivých dětí.

Terénní práce – základní část – V růběhu sportovních akcí dochází k vytipování vhodných kandidátů.

Sportovní činnost – základní rozvinutá část – U vybraných a nadaných dětí,  zde probíhá přímá podpora začlenění do pravidelné sportovní činnosti jednotlivých sportů.

Aktivní začlenění do společnosti – nadstandardní část – Zde se nám daří zejména spolupráce se zahraničním, ragbyově zaměřeným sportovně výchovným centrem, které nabízí našim účastníkům celoroční pravidelný sportovní režim včetně ubytování, stravování a podpůrné činnosti, ale hlavně motivační program. Každým rokem odjíždí minimálně jeden sportovec na zkušenou a v současné době máme ve francii dva mladé sportovce, které podporujeme.