Najdi svůj sport – Praha 2019

Historie programu:

Sdružení a následně Spolek Sport bez Předsudků, vznikl v roce 2007 a od svého založení se zabývá propagací pohybových a sportovních aktivit mezi dětmi, mládeží, dospělou a seniorskou generací, kde prezentuje tyto aktivity jako možnost trávení volného času a nejvhodnější možnou prevenci kriminality a patologických jevů.

Zakladatel sdružení, Karel Ševčík, pořádal první sportovní akce od r. 2002 se svými přáteli, přičemž v prvních letech byla roční účast dětí v jednotkách desítek, posléze stovek a nyní SBP organizuje akce každým rokem pro více jak 3.000 účastníků ročně.

Od úvodního nadšení dobrovolníků se projekt dostal do současné fáze, kdy na něj navazuje řada dalších ovlivňujících programů, které jsou již zaměřeny buď na konkrétní věkovou či sociální skupinu nebo na předem určené konkrétní sportovní disciplíny. Jedním z těchto programů je i Najdi svůj sport!, který zahrnuje i synergický efekt, kdy z původních účastníků/ dětí jsou dnes již sportovci někteří i reprezentanti, kteří se do projektu zapojují jako lektoři, kteří se řídí silným mottem, že každá pravidelná činnost mladého člověka, která ho baví, pozitivně ovlivňuje jeho vlastní rozvoj a náhled na život.

 

Hlavní cíl:

Aktivní prezentace sportovních a pohybových disciplín dětem, mládeži a široké veřejnosti v předem určených místech a destinacích na území Hlavního města Prahy

 

Další cíle programu:

Projekt ukazuje dětem a mladé generaci, že pohybové a sportovní aktivity jsou nejvhodnější součástí životního stylu a nejlepší alternativou trávení volného času.

 

Komu je program určen:

Program je určen především pro předškolní a školní děti a mládež.

Prezentujeme individuální a kolektivní sportovní pohybové aktivity, mezi které spadá řada základních pohybových aktivit – Fitness, atletické dovednosti, koordinační schopnosti, rozvoj kolektivních her a sportů (bezkontaktní – Touch rugby, kontaktní ragby, fotbal, házená)

 

Popis programu:

Program se zaměřuje na aktivní prezentaci sportovních disciplín.

Je složen ze dvou na sebe navazujících částí, tréninková, následně zábavně soutěžní a posléze tzv. aktivizace účastníků v podobě přímého oslovení zákonných zástupců dětí a rodičů. Obě části zahrnují jednoduše vedenou a hlavně zábavnou prezentaci individuálních a kolektivních sportovních pohybových aktivit od základních pohybových dovedností a atletických disciplín, přičemž mezi nejoblíbenější zde patří běhy na krátké a středně krátké vzdálenosti, skoky do dálky i výšky nebo hody pěnovou raketkou.

Nejoblíbenější kolektivní disciplínou je překvapivě bezkontaktní ragby pro děvčata a kontaktní ragby pro chlapce, kde jsme si za pomoci odborníků z Francouzské a České ragbyové federace vypracovali vlastní systém metodiky.

Při zapojení Českého svazu házené je s oblibou prezentována i házená.

 

Předpoklady programu:

Součástí předkládaného programu je také poradenská činnost v oblasti sportu a zdraví v orientaci na širokou veřejnost se záměrem podporovat celoživotní aktivní způsob života občanů v Hlavním městě Praha.

Členové realizačního týmu mají dlouhodobé zkušenosti s realizací podobných akcí,

což výrazně eliminuje řadu rizik spojených s tímto projektem (např. riziko špatné propagace a nízké účasti, nenaplnění časového harmonogramu apod.)

 

Vedení projektu:

Karel Ševčík – Hlavní organizační manažer
Ondřej Rygl – Technické a organizační zajištění
Lucie Čechová – produkce akcí, koordinátor projektu

Odborný tým:

Školící a poradenská činnost
Yves Perrot
– odborný lektor – ragby a pohybová průprava – Lyon (Francie)

Pavel Čech – odborný management, sportovní zaměření – házená
Mario Cartelli – odborný marketing, sportovní zaměření – pohybová průprava a lední hokej
Doc. Emil Pastucha – odborný poradce zdravotní a lékařská péče – Ret-Fit Clinic – tělovýchovné lékařství
Radek Šimčík – odborný lektor – kondiční příprava, atletika, triatlon
Jan Havelka – odborný lektor – fotbal – sportovní manažer reprezentace ČR do 21 let
Jan Macháček – odborný lektor – ragby v sedmi hráčích a pohybová průprava
Mgr. Jiří Šída – odborný lektor – atletika, cyklistika, pohybová průprava
Karel Berounský – odborný poradce – pohybová průprava

 

Odborní lektoři:

Simona Grossová – komunitní vztahy
Jan Hložek – atletika
Jan Koukal – atletika
Romana Kučerková – výživový poradce
Katrin Geroová – Fitness
Magdalena Ševčíková – sociální komunikace
Kristýna Šimáková – basketbal
David Tůma – fotbal

Udržitelný přínos programu:

Program navazuje na 10 let trvající tradici a tudíž, můžeme prohlásit, že díky realizaci programu dochází k odbourávání dlouhodobých předsudků vůči tělesnému pohybu, rozvoji vědomostí, dovedností, utváření osobnosti i formování charakteru.

Nás nejvíce těší, že v rámci našeho programu dochází k synergickému efektu, kdy dřívější účastníci, dnes sportovci, se do programu zapojují jako lektoři při práci s mladou generací!

Prezentace a PR programu:

Program je propagován řadou osvědčených marketingových nástrojů, kde se vychází ze získaných zkušeností z minulých období.

V rámci jednotlivých Městských částí navazujeme osobní komunikaci a oslovení potencionálních účastníků v mateřských a na základních školách společně s doprovodnými programy. Samozřejmostí je zapojení Internetové propagace a prezentace akce a doprovodného programu přes email, sociální sítě a umístění pozvánek a odkazů na tematické weby a sociální sítě.

Pravidelná aktualizace vlastních webových stránek a profilu na Facebooku.

Vzhledem k vysokému zájmu uskutečnění celé akce plánuje občanské sdružení platit ze svých zdrojů cca 50% z celkového rozpočtu. Dalším zdrojem financování jsou pro nás reklamní partneři, sponzorské dary partnerů a vlastní zdroje.

Místa a termíny akcí/ akce se mohou měnit v závislosti na počasí

Únor

 1. Pondělí 4. 2. 2019 – Sportovní areál Strahov
 2. Středa 6. 2. 2019 – Sokol Hanspaulka/ krytá hala
 3. Pondělí 18. 2. 2019 – Sportovní areál Strahov
 4. Středa 20. 2. 2019 – Sokol Hanspaulka/ krytá hala

Březen

 1. Pondělí 4. 3. 2019 – Sportovní areál Strahov
 2. Středa 6. 3. 2019 – Sokol Hanspaulka/ krytá hala
 3. Pondělí 18. 3. 2019 – Sportovní areál Strahov
 4. Středa 20. 3. 2019 – Sokol Hanspaulka/ krytá hala

Duben

 1. Pondělí 1. 4. 2019 – Sportovní areál Smrčinská – Tatra Smíchov
 2. Středa 3. 4. 2019 – Sportovní areál Smrčinská – Čechie
 3. Pondělí 15. 4. 2019 – Sportovní areál Smrčinská – Tatra Smíchov
 4. Pátek – 19. 4. – ZŠ Praha 1

Květen

 1. Pondělí 13. 5. 2019 – Sportovní areál Smrčinská – Tatra Smíchov
 2. Pátek – 17. 5. 2019 – ZŠ Hostivař – Praha 10
 3. Pondělí 20. 5. 2019 – Sportovní areál Smrčinská – Tatra Smíchov
 4. Pátek 24. 5. 2019 – ZŠ Na Okraji – Praha 6

Červen

 1. Pondělí 3. 6. 2019 – Sportovní areál Smrčinská – Tatra Smíchov
 2. Pátek – 10. 6. 2019 – ZŠ – Praha
 3. Pátek 21. 6. 2019 – ZŠ Praha 5

Září

 1. Pátek – 13. 6. 2019 – ZŠ – Praha
 2. Pátek 27. 6. 2019 – ZŠ Praha 5

Říjen

 1. Pátek – 11. 10. 2019 – ZŠ – Praha
 2. Pátek 25. 10. 2019 – ZŠ Praha 5

Listopad

 1. Pátek 15. 11. 2019 – ZŠ Praha
 2. Pátek 29. 11. 2019 – ZŠ Praha

Prosinec

 1. Pátek 13. 12. 2019 – ZŠ Praha