Velký sportovní den – Praha 2019

Historie projektu:

Akci velký sportovní den, organizuje a zajišťuje spolek Sport bez předsudků se záštitou sportovních svazů (Česká ragbyová unie, Fotbalová asociace České republiky, Atletický svaz České republiky) na území Hlavního města Prahy, již více jak 10 let.

Hlavní cíl:

Aktivní a zábavné soutěže a turnaje ve sportovních a pohybových disciplínách pro děti I a II. stupně základních škol a víceletých gymnázií působících na území Hlavního města Prahy.

Další cíle:

Děti vnímají možnost zastupovat svoji školu v rámci sportovní soutěže velmi pozitivně, což následně využíváme při jejich začlenění do kolektivu nebo do pravidelného a organizované struktury sportovních klubů či oddílů.

Odborná anotace projektu:

Sportovní činnost by měla být součástí života každého dítěte, mladého člověka, ale i seniora, protože nabízí plnohodnotnou formu trávení volného času a mladé generaci usnadňuje vlastní sociální vývoj jednotlivce.

Velký sportovní den (VSD):

V rámci VSD proběhnou soutěže v atletických a pohybových disciplínách, ale také turnaje v bezkontaktním ragby a fotbale. Program je určen pro dívky i chlapce nebo dokonce pro smíšená družstva. Mezi nejoblíbenější sportovní disciplíny patří běhy na krátké a středně krátké vzdálenosti, skoky do dálky i výšky nebo hody pěnovou raketkou. Nejoblíbenější kolektivní disciplínou je překvapivě bezkontaktní ragby pro děvčata a kontaktní ragby pro chlapce, kde jsme si za pomoci odborníků z Francouzské a České ragbyové federace vypracovali vlastní systém metodiky.

Význam, přínos projektu pro MHMP

V současné době se neustále více rozevírají takzvané sociální nůžky v rámci běžné populace. Tato situace se nachází i na území Hlavního města Prahy, což se projevuje v běžném životě rozpadem dříve normálně fungujících vztahů mezi partnery a jejich dětmi v rodině. A právě v této situaci dochází k tomu, že děti ve věku od 5 do 14 let nemají rodinný vzor chování. V tomto věku jsou velmi často náchylné uchylovat se k takzvaným osobnostem, jež mohou být negativního, tedy patologického charakteru. Mladou generaci, ale můžeme také motivovat pozitivně a to za pomocí správného přístupu v rámci sportovních disciplín, kterou právě náš projekt nabízí. 

Místa a termíny akcí/ akce se mohou měnit v závislosti na počasí

Pátek 21. 6. 2019

Místa konání akcí a adresy sportovních areálů budou upřesněny, ihned po jakmile je budeme mít potvrzeny na 100%