Žádostem z Fondu podpory se blíží ukončení!

Náš projekt od roku 2014 podporuje své mladé sportovce, pomocí Fondu podpory. Tento námi vytvořený fond podporuje tři skupiny žadatelů.

První skupinou jsou mladí sportovci z rodin, kde jejich současná sociální situace není příliš dobrá a to zejména z toho důvodu, že se jedná o žadatele z neúplných rodin či rodin, kde není dostatek finančník prostředků na sportovní činnost.

Druhou skupinu tvoří vícečlenné rodiny a sourozenci. Zde se snažíme podpořit ty rodiny u kterých jsou náklady na jejich dva, ale i více mladých sportovců opravdu vysoké.

Třetí skupinu tvoří, sportovci, kteří disponují tzv. talentem a my v nich vidíme velký potenciál do budoucna.

Mezi všechny skupiny každoročně rozdělíme více jak 200 tisíc korun. Prostředky získáváme od našich partnerů a zde bych rád zvýraznil podporu spolku AMMOR a našeho generálního partnera společnost MÚÚÚ – Písecké uzeniny, ale uznání zaslouží i dárci, kteří si nepřejí být jmenování. 

Máte-li chuť se o způsobu podpory dozvědět něco více, klikněte na: http://www.akademieragby.cz/fond-podpory-ragbyove-akademie-yvese-perrota/

BAMBIK