Startujeme 22. ročník programu Najdi svůj sport!

Cílem programu je prezentace, motivace a následné zvýšení mentálního, ale především fyzického zdraví dětí za pomoci zážitkové formy okamžitého ovlivnění prožitku.

V rámci programu dochází ke zkvalitnění pohybové obratnosti všech dětí.  Program organizujeme na prvním stupni základních škol, ale také v případě zájmu daných Městských částí i u mateřských škol, již 22 let. Zaměřujeme se hlavně na okamžité zvýšení pohybové úrovně u dětí.

Naše činnost aktivní formou prezentuje pohybové aktivity zejména intuitivní a spontánní formou, neboť již na začátku našeho programu jsme vycházeli z faktu stále se snižující pohybové aktivity dětí ve volném čase.

Program se svým zaměřením pozitivně ovlivňuje celosvětové zdravotní aspekty jako jsou obezita spojená s nadváhou dětí, či na neschopnost se soustředit na učení a celkové kognitivní procesy (neurální schopnost).

Spolupracujeme s proškolenými lektory a trenéry místního prostředí včetně učitelského sboru.

Popis projektu:

Program představuje za pomocí kvalifikovaných a proškolených lektorů, trenérů v odpoledních hodinách tzv. družiny, ale také v případě oboustranné domluvy s vedením školy i v průběhu vyučovací hodiny, sportovní a pohybové aktivity (lokomoce, koordinace, motorika, současně s vytvářením emoční vazby dětí k pohybu) a sportu vhodné pro danou věkovou skupinu.

V rámci projektu spolupracujeme s učitelem či spíše s učitelkou a v průběhu akce organizujeme pestré, bezpečné sportovní a pohybové činnosti se zapojením všech zúčastněných dětí s ohledem na jejich případnou nechuť k pohybu či poruchy chování. Bezprostředním zapojením dosahujeme vysoké efektivity.

Předběžný harmonogram projektu:

Leden–Únor – Příprava základní metodiky a proces organizace

Únor–Březen – Zaškolení zapojených trenérů, evaluátorů

Duben – Pilotní programy dle jednotlivých míst + Organizační zajištění

Duben-Červen/ Září-Listopad – Vlastní realizace

Červenec-Srpen-Prosinec – Evaluační proces trenérů

Říjen-Listopad-Prosinec – Zpracování dokumentace

Prosinec-Leden – Vyúčtování a závěrečné hodnocení

Kde všude bude program mít své působení:

Hlavní město Praha – MČ Praha 1, Praha 5, Praha 6, Praha 8, Praha 17,  Jihočeský kraj – České Budějovice, Písek, Třeboň, Jihomoravský kraj – Vyškov, Břeclav, Brno, Valtice, Liberecký kraj – Liberec, Jablonec nad Nisou, Moravskoslezský kraj – Ostrava, Bohumín, Havířov, Frýdek Místek, Olomoucký kraj – Olomouc, Litovel, Šumperk, Jeseník, Plzeňský kraj – Plzeň, Rokycany, Středočeský kraj – Kralupy nad Vltavou, Rakovník, Sedlčany, Zlínský kraj – Zlín, Vsetín

My už se těšíme!