Sport bez předsudků > A1 - SBP Prezentační den - kopie

A1 - Prezentační sportovní den SBP

sportovni-den-sbp.jpg

Jednoduše vedená, zábavná prezentace, představení individuálních a kolektivních sportovních pohybových aktivit pro děti a mládež.

A. Základní program | Popularizace a prezentace sportu

Hlavním cílem je děti zaujmout a následně jim představit pohybové aktivity formou, která je opravdu nadchne.

Chceme odbourat předsudky a strach z tělesného pohybu.

Účastníci jsou rozděleni do několika věkově podobných skupin:

  • MINI - děti od 6 do 9 let
  • BENJAMIN - děti od 10 do 13 let
  • JUNIOR - mládež od 14 do 18 let.

tiv.gif

Děti nejvíce oslovují kolektivní sportovní aktivity, jako jsou například ragby a fotbal. Určité skupině se nejvíce zamlouvají atletické pohybové disciplíny - běhy na krátké a středně krátké vzdálenosti, skoky do dálky i výšky, hody pěnovou raketkou.

Hlavní cíle programu

Ukazovat dětem, mladé generaci, že sportovní a pohybové aktivity jsou nejlepší vhodnou alternativou trávení volného času.

Ve věku 9 – 13 let můžeme nejlépe aktivně ovlivnit budoucnost každého dítěte! Tyto 4 roky života rozhodují o budoucnosti jednotlivce a posléze ovlivňují celou společnost.

Chceme mít děti, co studují, pracují, zapojují se do občanské činnosti a tvoří pevnou osu společnosti nebo mít jedince, kteří jsou na jejím okraji?

  • Pozitivní činnost - podpora vlastní individuality, nadšení, pravidelné a organizové činnosti.
  • Negativní činnost - pasivní příhlížení či pouhé konstatování, že se něco musí změnit.

Odborná anotace programu

Organizovaná sportovní činnost by měla být součástí života každého dítěte, protože nabízí plnohodnotnou formu trávení volného času a také usnadňuje vlastní sociální vývoj jednotlivců, ale i celých skupin.

Pravidelná a organizovaná činnost dětí a mládeže ve věku od 9 do 12 let pozitivně působí na vlastní individuální rozvoj dítěte a utváří jeho pozitivní vztah k životu.

Působí preventivně v rámci společnosti zejména předcházením kriminální činnosti mládeže a jiných patologických jevů.

Popis činnosti

V rámci našich projektů rozvíjíme na území České republiky v průběhu kalendářního a školního roku několik sportovně zaměřených programů, které se specializují na určitou věkovou skupinu dětí a mládeže. 

Současně pracujeme se zákonými zástupci dětí, ale i příslušníky starší generace a seniory. Naše činnost je dlouhodobá a pravidelná.

Hlavními účastníky všech našich programů jsou děti a mládež. Většina našich lektorů se rekrutuje z řad námi ovlivněných dětí z minulých ročníků.

Generální partner

T. I. V.
tiv.gif

Diamantový partner

Nadace Jistota - Komerční banka
kb-nadace.gif

Syner
 syner.gif

Komerční banka
kb.png

ČEPS

Fotbalová asociace České republiky
facr.png

Zlatý partner

PRE
pre.gif

Oficiální dopravce

České dráhy 

Stříbrný partner

Magistrát Hlavního města Prahy 
prague.png

Městská část Praha 5 
praha-5.gif

Městská část Praha 13 
praha13.gif

Městská část Praha 17 – Řepy 
pr17.png

Česká Lípa
znak.png

Partner

D. I. SEVEN 

SBP – Zaviko International 

sbp-zaviko.jpg

X – MEDIA Servis
xmediaservis.jpg

Chrištof
 christov.gif

Kooperativa 
kooperativa.gif

MYQ
 myq0.gif

RRR
 rrr.jpg

Milan Jirásek
milan-jirasek.jpg

Organizátor  

Sport bez předsudků o. s. 

RC Tatra Smíchov, o. s.
tatrarugby.gif

SBP – Zaviko International, s. r. o.
sbp-zaviko.jpg

Generální partner

Diamantový partner