Co chceme

co_chceme.jpg

 • chceme začlenit děti a mládež do organizované činnosti
 • využít jejich volný čas
 • nabídnout dětem něco, co by si užily a zároveň se u toho vzdělávaly
 • posilujeme jejich psychické i mentální vlastnosti
 • snažíme se je sociálně zařadit, ukázat jak být součástí týmu,
 • vážit si sebe i okolí
 • ovlivňujeme vývoj a socializaci dětí v běžném životě, napomáháme
 • vyhnout se patologickým změnám v jejich chování (prevence kriminality)
 • učíme je rozvíjet vlastní osobnost, inteligenci, iniciativu a zodpovědnost
 • rozvíjíme prvky individuality jako komunikaci dětí ve skupině,
 • kooperaci, vůdčí role osobnosti, motivace

co_chceme_02.jpg

Dokumenty

Sport bez předsudků XY

Sportovní den

Najdi svůj sport

New Future

 

Školní liga ragby 2013

Hodnotící zprávy

Dokumenty

Sport bez předsudků XY

Sportovní den

Najdi svůj sport

New Future

 

Školní liga ragby 2013

Hodnotící zprávy