Sport bez předsudků > Archive > Aktuality > Hlavní cíl projektu

Hlavní cíl projektu

 

Ukázat dětem, že pravidelná organizovaná činnost je plnohodnotnou formou trávení volného času.

V rámci jednotlivých prezentačních akcí, pracujeme s celkovým počtem 250 účastníků. Prezentační dny probíhají dle pevného harmonogramu v dopoledních a odpoledních hodinách.

O účastníky z řad dětí a mládeže se starají zkušení lektoři.

Na každé akci je zajištěn Zdravotní dozor.

Účastníci jsou rozděleni dle věku a pohlaví na skupiny o maximálně 14 účastnících.

Sportovní disciplíny jsou prezentovány aktivní a zábavnou formou.

Díky Vaší podpoře bychom rádi projekt přenesli i do Vašeho působiště nebo nejlépe do celé České republiky.

V rámci prezentačních akcí se děti aktivně seznamují se sportovními aktivitami:

  • Fotbal
  • Ragby
  • Atletika
  • Běžecké lyžování

Projekt v roce 2012 oslaví 9 let své existence

Projekt je rozdělen na jarní a podzimní část.

Během svého působení oslovil přes 30 000 dětí v České republice.

Preferujeme sporty, které nejsou v České republice masově rozšířené, nebo jsou určeny pouze pro úzkou skupinu sportovně nadaných jedinců.

V rámci jednotlivých sportovních akcí je kladen důraz především na společenskou náplň daného sportovního odvětví.

Účastníkům projektu je zdůrazňováno, že pravidelná a organizovaná činnost je důležitá pro sociální vývoj každého jedince a výrazně napomáhá prevenci proti kriminalitě a patologickým jevům.

Vyvrcholením jarní části projektu je sportovně založená akce pro účastníky předchozích akcí projektu:

Velký sportovní den

Na prezentační akce našeho projektu navazuje velké sportovní soupeření neregistrovaných sportovců v disciplínách, které jsou v rámci našeho projektu prezentovány.

V průběhu června proběhnou v každém regionu soutěže pro více jak 1600 dětí z daného regionu.

O děti se stará skupina 70 až 90 zkušených lektorů, které musíme v rámci akce zajistit.

Na každé akci je zajištěn Zdravotní dozor.

Díky Vaší podpoře bychom rádi vytvořili dětem co nejkrásnější sportovní a kulturní prostředí.

Místa působení projektu

Jaro:

Praha 5, Praha 17, Ostrava – Jih, Ostrava – Mariánské Hory a Hulváky, Karviná, Havířov, Liberec, Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, České Budějovice, Jindřichův Hradec, Brno, Valašské Meziříčí, Hranice na Moravě, Frýdek Místek

Loading...

Sport bez předsudků

Fotbal bez př​​edsudků aneb Staň se kapitánem!

 

Ragbyová akademie Yvese Perrota

 

Najdi svůj sport

 

Sport bez předsudků XY

Školní liga ragby 

New Future

 

 

Hodnotící zprávy

Loading...

Sport bez předsudků

Fotbal bez př​​edsudků aneb Staň se kapitánem!

 

Ragbyová akademie Yvese Perrota

 

Najdi svůj sport

 

Sport bez předsudků XY

Školní liga ragby 

New Future

 

 

Hodnotící zprávy