NEZAPOMEŇTE PODEPSAT!

9.7.2015

NEZAPOMEŇTE PODEPSAT!

Jméno a příjmení účastníka Letního kempu:Datum narození:Jméno zákonného zástupce:Podpis:

 

3 - Souhlas rodičů účastníků:

Souhlasíme, aby se moje dítě zúčastnilo Letního ragbyového kempu Yvese Perrota

v Olomouci, ve dnech od 11. do 18. července 2015.

Tímto uděluji plnou moc každému z trenérů a členů realizačního týmu Letního kempu RAYP, jmenovitě Karlu Ševčíkovi, Robertu Šimákovi a dalším členům realizačního týmu Letního kempu RAYP, a to každému z nich samostatně, aby po dobu akce v mém zastoupení rozhodoval o mém dítěti v souvislosti se soustředěním (včetně udělení jakýchkoli případných souhlasů k lékařskému ošetření atd.).

Souhlasíme také se skutečností, že v rámci prezentace a propagace akce mohou být zveřejněny audiovizuální dokumenty pro podporu Programu C2 - Ragbyová akademie Yvese Perrota.

 

Každý účastník akce RAYP bude seznámen se skutečností, že:

Vždy a za všech okolností se chovám jako čestný a správný kluk či děvče,

nebojím se nahlas pozdravit každého, když to okolnosti vyžadují.

Slušnost vůči okolí není projevem slabosti, ale naopak ukazuje vlastní silnou osobnost!

 

Starší účastníci jsou nápomocni každému z těch mladších nebo nových.

Děvčata, slečny, paní, starší dámy a pány vždy rád pustím před sebe ve frontě na cokoliv.

K zařízení a materiálu zajištěné RAYP se chovám tak jako k vlastní nejoblíbenější věci!

 

NEZAPOMEŇTE VZÍT S SEBOU!

4 - Doklady:

Děti pod 15 let

Kopie karty pojištěnce, Potvrzení o bezinfekčnosti s podpisem rodiče

Děti nad 15 let

Občanský průkaz, originál karty pojištěncewww.akademieragby.cz

 

FACEBOOK – Ragbyová akademie Yvese Perrota

Loading...

Aktuálně

Stáhněte si brožuru k 15. výročí

 

Generální partner

České ragby podporuje

 

Diamantový partner

    

Zlatý partner

    

Mediální partner

Oficiální dopravce

Hlavní partner 

    

Partner sportovního vybavení

Stříbrný partner 

Partner regenerace

 

Partner ubytování

 

Partneři

                

Organizátor  

  
Loading...

Aktuálně

Stáhněte si brožuru k 15. výročí

 

Generální partner

České ragby podporuje

 

Diamantový partner

    

Zlatý partner

    

Mediální partner

Oficiální dopravce

Hlavní partner 

    

Partner sportovního vybavení

Stříbrný partner 

Partner regenerace

 

Partner ubytování

 

Partneři

                

Organizátor