O SBP Prezentačním dnu

Děti nejvíce oslovují kolektivní sportovní aktivity, jako jsou například ragby a fotbal. Určité skupině se nejvíce zamlouvají atletické pohybové disciplíny - běhy na krátké a středně krátké vzdálenosti, skoky do dálky i výšky, hody pěnovou raketkou.

Hlavní cíle programu

Ukazovat dětem, mladé generaci, že sportovní a pohybové aktivity jsou nejlepší vhodnou alternativou trávení volného času.

Ve věku 9 – 13 let můžeme nejlépe aktivně ovlivnit budoucnost každého dítěte! Tyto 4 roky života rozhodují o budoucnosti jednotlivce a posléze ovlivňují celou společnost.

Chceme mít děti, co studují, pracují, zapojují se do občanské činnosti a tvoří pevnou osu společnosti nebo mít jedince, kteří jsou na jejím okraji?

  • Pozitivní činnost - podpora vlastní individuality, nadšení, pravidelné a organizové činnosti.
  • Negativní činnost - pasivní příhlížení či pouhé konstatování, že se něco musí změnit.

Odborná anotace programu

Organizovaná sportovní činnost by měla být součástí života každého dítěte, protože nabízí plnohodnotnou formu trávení volného času a také usnadňuje vlastní sociální vývoj jednotlivců, ale i celých skupin.

Pravidelná a organizovaná činnost dětí a mládeže ve věku od 9 do 12 let pozitivně působí na vlastní individuální rozvoj dítěte a utváří jeho pozitivní vztah k životu.

Působí preventivně v rámci společnosti zejména předcházením kriminální činnosti mládeže a jiných patologických jevů.

Popis činnosti

V rámci našich projektů rozvíjíme na území České republiky v průběhu kalendářního a školního roku několik sportovně zaměřených programů, které se specializují na určitou věkovou skupinu dětí a mládeže. 

Současně pracujeme se zákonými zástupci dětí, ale i příslušníky starší generace a seniory. Naše činnost je dlouhodobá a pravidelná.

Hlavními účastníky všech našich programů jsou děti a mládež. Většina našich lektorů se rekrutuje z řad námi ovlivněných dětí z minulých ročníků.

Loading...

A1 - SBP Prezentační den

Stáhněte si brožuru k 15. výročí

 

Generální partner

České ragby podporuje

 

Diamantový partner

    

Zlatý partner

    

Mediální partner

Oficiální dopravce

Hlavní partner 

    

Partner sportovního vybavení

Stříbrný partner 

Partner regenerace

 

Partner ubytování

 

Partneři

                

Organizátor  

  
Loading...

A1 - SBP Prezentační den

Stáhněte si brožuru k 15. výročí

 

Generální partner

České ragby podporuje

 

Diamantový partner

    

Zlatý partner

    

Mediální partner

Oficiální dopravce

Hlavní partner 

    

Partner sportovního vybavení

Stříbrný partner 

Partner regenerace

 

Partner ubytování

 

Partneři

                

Organizátor