O SBP Prezentačním dnu

Děti nejvíce oslovují kolektivní sportovní aktivity, jako jsou například ragby a fotbal. Určité skupině se nejvíce zamlouvají atletické pohybové disciplíny - běhy na krátké a středně krátké vzdálenosti, skoky do dálky i výšky, hody pěnovou raketkou.

Hlavní cíle programu

Ukazovat dětem, mladé generaci, že sportovní a pohybové aktivity jsou nejlepší vhodnou alternativou trávení volného času.

Ve věku 9 – 13 let můžeme nejlépe aktivně ovlivnit budoucnost každého dítěte! Tyto 4 roky života rozhodují o budoucnosti jednotlivce a posléze ovlivňují celou společnost.

Chceme mít děti, co studují, pracují, zapojují se do občanské činnosti a tvoří pevnou osu společnosti nebo mít jedince, kteří jsou na jejím okraji?

  • Pozitivní činnost - podpora vlastní individuality, nadšení, pravidelné a organizové činnosti.
  • Negativní činnost - pasivní příhlížení či pouhé konstatování, že se něco musí změnit.

Odborná anotace programu

Organizovaná sportovní činnost by měla být součástí života každého dítěte, protože nabízí plnohodnotnou formu trávení volného času a také usnadňuje vlastní sociální vývoj jednotlivců, ale i celých skupin.

Pravidelná a organizovaná činnost dětí a mládeže ve věku od 9 do 12 let pozitivně působí na vlastní individuální rozvoj dítěte a utváří jeho pozitivní vztah k životu.

Působí preventivně v rámci společnosti zejména předcházením kriminální činnosti mládeže a jiných patologických jevů.

Popis činnosti

V rámci našich projektů rozvíjíme na území České republiky v průběhu kalendářního a školního roku několik sportovně zaměřených programů, které se specializují na určitou věkovou skupinu dětí a mládeže. 

Současně pracujeme se zákonými zástupci dětí, ale i příslušníky starší generace a seniory. Naše činnost je dlouhodobá a pravidelná.

Hlavními účastníky všech našich programů jsou děti a mládež. Většina našich lektorů se rekrutuje z řad námi ovlivněných dětí z minulých ročníků.

Loading...

A1 - SBP Prezentační den

Slavíme 15 let trvání

Generální partner

České ragby podporuje

Diamantový partner

 

Zlatý partner

 

Mediální partner

 

Oficiální dopravce

 

Hlavní partner

 

Partner sportovního vybavení

 

Stříbrný partner 

Partner regenerace

 

Partner ubytování

 

Partneři

Organizátor  

Loading...

A1 - SBP Prezentační den

Slavíme 15 let trvání

Generální partner

České ragby podporuje

Diamantový partner

 

Zlatý partner

 

Mediální partner

 

Oficiální dopravce

 

Hlavní partner

 

Partner sportovního vybavení

 

Stříbrný partner 

Partner regenerace

 

Partner ubytování

 

Partneři

Organizátor