Plzeňská ožila hrou ragby

Ve středu 8. října 2008 jsme se vydali prezentovat ragby na ZŠ Plzeňskou.

Po telefonickém rozhovoru s paní zástupkyní, kde jsme se dozvěděli, že prostory v tělocvičně jsou velmi stísněné a že počet žáků na celém první stupni je okolo 80, jsme se rozhodli udělat prezentaci tentokrát pro celý první stupeň.

Po příjezdu do školy a prozkoumání tělocvičny, která měla asi 10x10 m, se nás trochu zmocnily obavy o samotný průběh.

 

V osm hodin přišlo 70 dětí, na kterých bylo již od začátku vidět, že se na dnešek opravdu těšily. Po úvodní části prezentace, která byla opět zaměřena na video, jsme se s paní učitelkami dohodli, že já si odvedu třeťáky, čtvrťáky a páťáky na pěkné prostorné venkovní hřiště a Honza zůstane v tělocvičně s prvňáčky a druháky.

S takhle malými dětmi jsme se soustředili především na to, aby si osahaly šišatý balón, naučily se s ním házet.

Venku prezentace pokračovala podle obvyklého scénáře. Dětem se předvedla technika nahrávky, vysvětlila se základní pravidla a přistoupilo se rovnou k samotné hře. Na dětech byl viděl obrovský zápal pro hru, nadšení, že si mohou zkusit nějaký nový sport.

Po ukončení prezentace přišly paní učitelky s prosbou o opakování tréninku. Prezentace se jim líbila a prý dlouho neviděly děti tak veselé a zabrané do nějaké činnosti.

Domluvili jsme se, že pro děti připravíme speciální trénink.

 

Moc jim budu držet palce, ať to děti baví, ať vydrží u tohoto krásného sportu a pokud budou mít stále tolik elánu, ať se přijdou podívat na trénink

 

Martin Bezouška 

 

Fotbal bez př​​edsudků aneb Staň se kapitánem!

 

Ragbyová akademie Yvese Perrota

 

Najdi svůj sport

 

Sport bez předsudků XY

Školní liga ragby 

New Future

 

 

Hodnotící zprávy

Fotbal bez př​​edsudků aneb Staň se kapitánem!

 

Ragbyová akademie Yvese Perrota

 

Najdi svůj sport

 

Sport bez předsudků XY

Školní liga ragby 

New Future

 

 

Hodnotící zprávy