Sport bez předsudků > Archive > Akce - Výsledky > Akce 2011 > Počasí ovlivňuje akce…

Počasí ovlivňuje akce…

23.9.2011

 Tento týden se rozjela podzimní vlna sportovně – společenských akcí Sportu bez předsudků, které mají za cíl popularizovat různé sportovní disciplíny, mezi které patří fotbal, atletika a ragby.

V rámci všech akcí projektu se pomocí sportu snažíme ovlivnit podvědomí dětí a posléze u nich vybudovat chuť se sportu věnovat i ve svém volném čase a tudíž se sport stane nedílnou součástí jejich vlastního životního stylu. Sport nabízí dětem rozvoj individuálních, ale i kolektivních schopností a pravidelná organizovaná sportovní činnost rozvíjí pohybové a koordinační schopnosti každého dítěte.

V rámci projektu jsou dětem prezentovány různé sportovní disciplíny, které dětem nabízejí stejnou pomyslnou startovní čáru.

Mezi nejoblíbenější sportovní disciplíny patří v České republice fotbal, který je popularizován s pomocí Fotbalové asociace České republiky 

V průběhu podzimu se projekt postupně představí v několika místech České republiky.

Tento týden jsme měli zahájit velkou akcí v úterý 20. září pro děti ze základních škol Ostravských městských obvodů, ale celý den lilo jako z konve, takže nám nezbylo než celý den přesunout na náhradní termín.

Oficiální zahájení připadlo tedy na středu 21. září, které jsme zahájili v Havířově na základní škole Generála Svobody. V rámci programu mělo možnost sportovat více jak  300 dětí.

Již ve čtvrtek, se na nás, těší děti a pedagogové základní školy Purkyňova ve Vyškově na Moravě.

Naše sportovní pouť posléze pokračuje přes Uherské Hradiště, Znojmo, Českou Lípu, Plzeň a Prahu.

Následně se opět vrátíme na severní Moravu, kde postupně oslovíme děti ze základních škol Ostravy, Karviné, Havířova a opět Ostravy.

Hlavním organizátorem akcí, i nadále zůstává občanské sdružení Sport bez předsudků, za veliké a nezištné podpory sportovních oddílů Ragby Club Tatra Smíchov v Praze a Libereckém kraji, TJ Sokol Mariánské Hory – Ostrava, oddíl ragby v Moravskoslezském kraji.

 

Projekt budou opět technicky a organizačně zajišťovat společnosti:

SBP – Zaviko International a Outdoor and Colours  v součinnosti se sportovními svazy:

Český atletický svaz a Fotbalová asociace České republiky.

Předpokládáme, že vlastní prezentační dny projektu budou pokračovat v podzimních intencích,

tedy vlastní prezentace daných sportů a prevence kriminality a potom vlastní sportovní soutěže a hry.

 

Karel Ševčík – koordinátor projektu

Fotbal bez př​​edsudků aneb Staň se kapitánem!

 

Ragbyová akademie Yvese Perrota

 

Najdi svůj sport

 

Sport bez předsudků XY

Školní liga ragby 

New Future

 

 

Hodnotící zprávy