Sport bez předsudků > A1 - SBP Prezentační den > Aktuálně > Příspěvky na Letní kemp schváleny a rozdány

Příspěvky na Letní kemp schváleny a rozdány

29.5.2015

Letošní hlavní akce Ragbyové akademie - Letní kemp v Olomouci se rychle blíží.

K dnešnímu dni máme přihlášeno na 89 účastníků z řad děvčat i kluků, někteří z nich potřebují naši podporu a té my se nebráníme.

 

V tomto roce, jsme již podpořili některé hráče a hráčky v rámci Zimního kempu, který proběhl na sklonku ledna v Praze. Také jsme finančně a technicky podpořili sportovní testování šestice hráčů do 18 let ve francouzském Maconu a nyní hodláme podpořit účastníky Letního kempu, kteří prostřednictvím zaslaných žádostí požádali o naši podporu.

Hodláme také podporovat dva účastníky, kteří se rozhodli využít naši nabídku a v září odejdou na dvouletou studijní a ragbyovou stáž do Francie.

K dnešnímu dni činí celková výše poskytnuté letošní podpory na 60. 000,- Kč.

 

Organizační družina Fondu podpory (FP) se dne 25. května za účasti členů - Jaroslav Štáhl, Robert Šimák a Karel Ševčík, rozhodla udělit:

 

Podpora sourozenců a vícečlenných rodin:

Výše podpory - cca 17. 000,- Kč

 

Fond podpory talentovaným hráčům:

Výše podpory - cca 23. 000,- Kč

 

Fond podpory hráčům ze sociálně slabého prostředí:

Výše podpory - cca 20 000,- Kč

 

Vlastní zájemce budeme o individuální výši podpory informovat individuálně.

Další zájemci o naši podporu naleznou informace na našich webových stránkách - akademieragby.cz

 

Ragbyová akademie Yvese Perrota, dále připravuje:

Podzim 2015

Odjezd našich hráčů do francouzského Maconu na víceleté studium 

a ragbyové zkušenosti do klubu s nejvyšší sportovní úrovní FFR (Francouzská federace ragby) - mentor Yves Perrot

V době podzimních prázdnin Podzimní akademie RAYP - Praha/ možná i jinde :-)

 

Tož tak, někdo vydává směrnice, my na to jdeme přímo J,

Snad se na nás za to nebudete zlobit.

 

Karel Ševčík

Loading...

Aktuálně

Slavíme 15 let trvání

Generální partner

České ragby podporuje

Diamantový partner

 

Zlatý partner

 

Mediální partner

 

Oficiální dopravce

 

Hlavní partner

 

Partner sportovního vybavení

 

Stříbrný partner 

Partner regenerace

 

Partner ubytování

 

Partneři

Organizátor  

Loading...

Aktuálně

Slavíme 15 let trvání

Generální partner

České ragby podporuje

Diamantový partner

 

Zlatý partner

 

Mediální partner

 

Oficiální dopravce

 

Hlavní partner

 

Partner sportovního vybavení

 

Stříbrný partner 

Partner regenerace

 

Partner ubytování

 

Partneři

Organizátor