Sport bez předsudků > A1 - SBP Prezentační den > Aktuálně > Ragby má obrovský potenciál!

Ragby má obrovský potenciál!

30.6.2017

Více jak 3.000 zájemců si vyzkoušelo ragby

 

Program - Najdi svůj sport, který podporuje Česká ragbyové unie,

Hodnotí první pololetí roku pozitivně.

 

Organizátor programu občanské sdružení Sport bez předsudků,

který tento popularizační sportovně společenský program zajišťuje, se může pochlubit skvělým organizačním a technickým zázemím a zkušenostmi z historie.

V rámci jara začaly na území Hlavního města Prahy, Středočeského, Jihomoravského,

Olomouckého a Moravskoslezského kraje začaly působit tzv. Prezentační týmy animátorů,

které postupně navštívili více jak 42 základních a 12 mateřských škol.

Cílem programu je přiblížit sport a hlavně ragby široké veřejnosti a odstraňovat trvající předsudky,

že jde o nevhodný sport pro mladou generaci, že je příliš násilný a mohou ho hrát pouze dospělí muži.

 

Samotný program probíhá převážně v dopoledních hodinách přímo na školních hřištích,

kde se nejprve účastníci rozdělí do menších skupinek a zkouší všechny tři prezentované pohybové disciplíny a následně si vyzkouší ragbyové nebo fotbalové utkání či turnaj s upravenými pravidly

pro začátečníky. Následně se mohou školy zapojit do tzv. Velkých sportovních dní, které zatím proběhly v Ostravě a Olomouci.

Že je o program ze strany škol zájem, vypovídá plné obsazení akcí v již zmíněných místech a krajích.

 

V rámci programu probíhají, ale i víkendové prezentace, které jsou zaměřeny na potencionální partnery České ragbyové unie, či místních klubů a regionů, kde potencionálně může vzniknout nový ragbyový klub. Spolupráce s potencionálními partnery je pro České ragby velmi důležitá a hlavně zásadní při naplňování vyšších sportovních cílů v budoucnu. I díky dobrému renomé, které program má, je financování zajištěno ze soukromých zdrojů a ne ze zdrojů ČSRU o čemž svědčí zapojení bývalé Komerční banky jako nedávného Generálního partnera Českého ragby.  

 

Na pár otázek nám odpověděl Karel Ševčík – prezident Sportu bez předsudků

a jeden ze zakladatelů programu.

Jak hodnotíte dosavadní činnost?

Jen velmi málo kdy bývám spokojený, protože se vždy dá něco zlepšovat. Věděli jsme, že o program bude zájem, ale netušili jsme, že takový, což nás sice těší, ale zároveň to ukazuje na situaci, kterou je třeba řešit. Zejména v menších městech, kde já vidím obrovský sportovní potenciál, nejsme jako ragbisté připraveni a budeme muset rychle reagovat, abychom neztratili dobrou pověst a společně s kluby a vedením unie řešit vzniklou situaci.

 

Co čeká, program Najdi svůj sport ve druhém pololetí?

V průběhu července proběhnou v Olomouci tradiční personální vícedenní školení Prezentačních týmů, které se budou snažit získat zkušenosti od ,,GURU“ českého ragby, pana Yvese Perrota, ale i jiných odborníků z řad sportovců či odborníků případně pedagogů.

V září se prezentace rozběhnou i na území Jižních Čech, převážně se zaměřením na České Budějovice a Tábor, ale také v Libereckém kraji, zejména v Jablonci nad Nisou, Liberci a Rumburku, kde již existují ragbyové oddíly a zatím se potýkají s nováčkovskými problémy. Zájem projevilo i Vrchlabí.

V září proběhne v Praze odložený Velký sportovní den v novém areálu Fotbalové asociace na Břevnově. Stejnou sportovní akci chceme zorganizovat i v Brně – Bystrci, Českých Budějovicích a případně když dovolí rozpočet i v Jablonci nad Nisou.

 

Proč jste se vůbec pustili do tak velkého projektu?

Odpověď je jednoduchá, můžeme sedět doma a pouze kritizovat ostatní, jak se o něco snaží nebo

můžeme cestu ostatním ukazovat vlastním příkladem. Mně samotnému, ale i Romanovi Ryglovi z vedení klubu Tatra Smíchov a několika dobrovolníkům kolem nás, už prostě nebavilo naříkat a tak jsme si našli cíl! Tím cílem je získat co nejvíce nových ragbistů a ragbistek, ale hlavně všude odbourávat zažité stereotypní předsudky, že sport a především ragby mohou dělat jen někteří. Nevím, zda jdeme správnou cestou, ale jsem přesvědčen, že cíl je správný!

 

Mohou se do programu zapojit i ostatní kluby či jednotlivci?

Ano, samozřejmě, jednotlivci se ovšem musí proškolit, aby věděli jak účinně a ve velmi krátkém časovém období musí oslovit děti či jejich rodiče, ale i pedagogy a vedení škol. Následně se mohou zapojit do práce v Prezentačním týmu, který vytvoří s naším mentorským vedením jejich vlastní klub.

U klubů máme dluh, zjistili jsme, že nestačí jen poslat email se žádostí o zapojení, kluby bude potřeba objet a ukázat jim možnosti, ovšem to je také obrovská energie a spousta času. Společně s vedením unie proto chystáme speciálně zaměřenou konferenci kde program, ale i důležitost provázání marketingových a PR aktivit napříč celou naší obcí.

 

Co se zatím nedaří?

Vytvořili jsme program, o který je zájem, ale nyní čelíme dalším výzvám typu:

Jsem starosta obce/ města a ragby bychom u nás chtěli, máme sportoviště, školy a tedy i děti by to bavilo. Co máme udělat nyní? Pošlete k nám nějakého pravidelného trenéra, který by to u nás rozjel?

Nebo další, jsme menší škola, ale úplně jste nás s ragby nadchli, chceme se zapojit do nějaké školní soutěže a posléze se ragby věnovat i více.

Z těchto otázek vyplívá, že budeme muset společně s českou ragbyovou unií a kluby, které budou mít zájem vytvořit program pro školní soutěže s cílem, aby děti z těchto ,,kroužků“se následně měli možnost zapojit do pravidelného klubového života.

 

A naopak, co vás zatím nejvíce těší?

Právě onen zájem o ragby jako takové a samozřejmě i příliv partnerů a sponzorů do České ragbyové unie.

 

Tatra Smíchov je klub, který staví své sportovní výsledky na dobré práci s mládeží.

Proč Tatra program podporuje, nám krátce odpověděl prezident klubu pan Roman Rygl.

Náš klub podporuje a iniciuje podobné aktivity přes deset let a i díky těmto aktivitám patříme nyní k oddílům z největší členskou základnou u dětí a mládeže, ale pozitiva vidím zejména po stránce společenské a následně partnerské a sponzorské. Jednoduše řečeno, snažíme se, abychom měli co největší základnu ragbistů a ragbistek a byli klubem evropského střihu.

Sport bez předsudků je náš dlouholetý partner, jeho aktivity podporujeme zejména proto,

že našemu klubu, ale hlavně celému ragby otevírá spoustu doposud neotevřených dveří a možností.

Mne osobně těší nejvíce, že v programu je aktivně zapojeno spousta našich mladých hráčů či členů klubu, kteří tak šíří dobré jméno Tatrovky a ragby daleko za hranice Prahy 5, Prahy 6, kde jako klub působíme.

 

Děkuji za rozhovor

Alexander Krizovský

a1.jpg

4.jpg

8.jpg

9.jpg

11.jpg

13.jpg

18.jpg

22.jpg

 

Loading...

Aktuálně

Stáhněte si brožuru k 15. výročí

 

Generální partner

České ragby podporuje

 

Diamantový partner

    

Zlatý partner

    

Mediální partner

Oficiální dopravce

Hlavní partner 

    

Partner sportovního vybavení

Stříbrný partner 

Partner regenerace

 

Partner ubytování

 

Partneři

                

Organizátor  

  
Loading...

Aktuálně

Stáhněte si brožuru k 15. výročí

 

Generální partner

České ragby podporuje

 

Diamantový partner

    

Zlatý partner

    

Mediální partner

Oficiální dopravce

Hlavní partner 

    

Partner sportovního vybavení

Stříbrný partner 

Partner regenerace

 

Partner ubytování

 

Partneři

                

Organizátor