Školní liga ragby

18.4.2008

Máme několik fotografií z turnaje konaného dne 15.4.2008 na hřišti RC Tatra Smíchov,o.s. a také výsledky tohoto prvního jarního turnaje soutěže Školní liga ragby 2007/2008. Další fotografie budou od pondělka ke stažení na www.skolniragby.cz , které jsou určeny právě projektu na podporu rozvoje školního ragby v České republice.

Celková účast byla hojná – 131 dětí, z čehož máme radost a děkujeme za spolupráci všem zúčastněným základním školám: Praha 5-ZŠ Drtinova, Praha 13- ZŠ Mládí, ZŠ Brdičkova, Praha 1-ZŠ Brána jazyků, Praha 17- ZŠ J.Wericha, Praha 14- ZŠ Vybíralova a Rudná u Prahy.

Školní liga je projektem navazujícím na projekt Sport bez předsudků a nabízí dětem, které projeví zájem právě o ragby (touch ragby), další sportovní vyžití a snaží se tak získat klubům zapojeným do Ligy aktivní hráče ragby (v Praze Rugby Club Tatra Smíchov,o.s. a v Ostravě RC Mariánské Hory). Partnerem projektu je magistrát hl.města Prahy a PTU.

Od jara 2008 zapojily kluby do věkových kategorií další kategorii mini: mini (3.-4.třída ZŠ), benjamin (5.-7.třída ZŠ) a junior (8.-9. třída ZŠ). Naší snahou je připravit tuto kategorii na hru kontaktního ragby.

Proč kontaktní ragby?

S ohledem na to, že náš projekt má svou obdobu ve Francii, kde je ragby sport číslo 1. a mají zde nepoměrně větší zkušenosti, pokoušíme se i my aplikovat jejich poznatky a vylepšení do praxe.

Při rozhodování jakou formu ragby pro děti v tomto věku zvolit jsme vycházeli z koncepce mezinárodně uznávaného trenéra P. Villepreux, který zformuloval nový způsob výuky ragby pro děti školního věku 1.-5.třídy.

Děti v tomto věku nemají doposud výrazné fyziologické rozdíly, tak jako děti vyšších ročníků. Taktéž je v tomto věku nepoměrně jednodušší naučit děti nové hře společně s jejím pochopením bez nutnosti fyzicky dominovat nad ostatními.

Plán do budoucna:

Ostatní kategorie budou pokračovat v bezkontaktním ragby a postupem doby, jak budou přecházet děti, které započaly s kontaktním ragby, do vyšších ročníků, budeme i v těchto kategoriích přecházet na kontaktní ragby.

Ze zkušeností z Francie vyplývá, že děti procházející tímto systémem nemají vyšší úrazovost než při bezkontaktní formě, neboť se postupně naučí pohybovat a reagovat na případný kontakt ještě v době, kdy rozdíly ve fyzické konstituci nejsou tak výrazné. Tak jako u ragby v soutěžní formě, je i u těchto dětí možnost společné hry jedinců všech typů postav a do 15 let i jako smíšená družstva.

Těšíme se na další turnaj, který proběhne dne 13. května 2008 opět od 13,00 hod. na našem hřišti v Podbělohorské ulici.

Sledujte, prosím, aktuálně www.skolniragby.cz a www.tatrasmichov.com

Jana Moravcová

Fotbal bez př​​edsudků aneb Staň se kapitánem!

 

Ragbyová akademie Yvese Perrota

 

Najdi svůj sport

 

Sport bez předsudků XY

Školní liga ragby 

New Future

 

 

Hodnotící zprávy

Fotbal bez př​​edsudků aneb Staň se kapitánem!

 

Ragbyová akademie Yvese Perrota

 

Najdi svůj sport

 

Sport bez předsudků XY

Školní liga ragby 

New Future

 

 

Hodnotící zprávy