Sport bez předsudků > A1 - SBP Prezentační den > Aktuálně > Sport bez předsudků – Mentor programu Daruj sport dětem!

Sport bez předsudků – Mentor programu Daruj sport dětem!

26.10.2015

Sport bez předsudků – Mentor programu Daruj sport dětem!

Vážení sportovní přátelé,

jménem projektu Sport bez předsudků jsme velice rádi, že se můžeme aktivně podílet na rozvoji našich myšlenek a nápadů, které směrují ke společnému cíli a tím cílem je podpora zdraví u dětí a mladé generace.

Jako skoro rodilý Vyškovák, jsem rád, že se projekt SBP vrací do míst svého vzniku a chtěl bych velmi poděkovat Jirkovi Klementovi, mému dlouholetému ragbyovému spoluhráči a příteli do nepohody za jeho neutuchající chuť program Daruj sport dětem, rozvinout do nynější pohody.

Získat na svoji stranu během krátké chvíle přes 40 dětí a jejich rodičů zaslouží uznání a podporu. Za nás ze sportu bez předsudků ji už máte!

Budeme se zájmem zblízka i z dálky sledovat jak se i díky vašemu programu zlepšují všechny Vyškovské sportovní oddíly a kluby.

Váš Karel Ševčík – prezident Sport bez předsudků

 

Co je Sport bez předsudků, o. s.?
Nezisková organizace, která již 14 let propaguje sportovní a pohybové aktivity mezi dětmi a mládeží.

Základní myšlenka vznikla v roce 2001 ve Vyškově.

Sport patří mezi nejvhodnější druhy prevence kriminality a je nejlepší možností jak trávit volný čas aktivní formou. Projekt má současné době několik programů.

A - Základní program

A1 – Sportovní den SBP – určeno pro děti a mládež
A2 – Sport bez předsudků XY – výrazné sociální zaměření
A3 – Ragby bez předsudků – určeno pro seniory

B – Rozšířený program

B1 – Najdi svůj sport – specializované sportovní prezentace
B2 - Nahráváme všem – prezentace ragby v místech nových destinací
B3 – Daruj sport dětem – program s regionální působností 

C – Odborný program

C1 – Fotbal bez předsudků – spolupráce s FAČR – zaměřeno na mládežnický dívčí fotbal
C2 – Ragbyová akademie Yvese Perrota – specializovaná příprava pro aktivní ragbisty

Mimo jiné organizujeme jarní, letní, podzimní a zimní sportovní akce a kempy. Organizačně, technicky a finančně pomáháme sportovcům ze sociálně slabšího prostředí či dětských domovů. Podporujeme výrazně talentované mládežnické sportovce – ragbyové reprezentanty.  

Více se dozvíte na webových stránkách
www.sportbezpredsudku.cz

 

Karel Ševčík 
775 346 098

Loading...

Aktuálně

Slavíme 15 let trvání

Generální partner

České ragby podporuje

Diamantový partner

 

Zlatý partner

 

Mediální partner

 

Oficiální dopravce

 

Hlavní partner

 

Partner sportovního vybavení

 

Stříbrný partner 

Partner regenerace

 

Partner ubytování

 

Partneři

Organizátor  

Loading...

Aktuálně

Slavíme 15 let trvání

Generální partner

České ragby podporuje

Diamantový partner

 

Zlatý partner

 

Mediální partner

 

Oficiální dopravce

 

Hlavní partner

 

Partner sportovního vybavení

 

Stříbrný partner 

Partner regenerace

 

Partner ubytování

 

Partneři

Organizátor