Sportovní disciplíny

Sportovní disciplíny

Projekt SBP pokrývá čtyři směry fyzického rozvoje dětí a mládeže. Všechny z nich prospívají obecnému rozvoji osobnosti, po fyzické i duševní stránce. Dva z nich, plavání a atletika jsou individuálními sporty, zatímco fotbal a ragby sporty kolektivními.

Plavání

Plavání je sport, jež vyžaduje velmi pevnou vůli a je to sport velice fyzicky a technicky náročný, ale právě proto je velmi oblíbený. Děti si většinou myslí, že umí plavat a dále se již nezdokonalují, což jsme se snažili vylepšit. Ukázali jsme dětem pravý plavecký trénink a podle ohlasů můžeme již teď říct, že se tyto prezentace plavání povedly a dětem se líbí. Letos si zaplavalo s naším projektem více než 600 dětí.

Prezentace plavání vyvrcholila na Velkých sportovních dnech (VSD), kde se sice ukázalo, že specializované plavecké třídy jsou jasně nejlepší, ale účast tzv. neplavců byla velká a chuť zazávodit si obrovská. Děti poznaly, že když doplavou k cíli, dosáhnou vítězství ne v podobě medaile, ale v podobě zisku nezapomenutelného pocitu štěstí.

Atletika

Atletika jako druhý individuální sport nabízí spoustu možností jak se prosadit a uplatnit své fyzické a psychické dispozice. Ve všech čtyřech regionech prošlo atletickým tréninkem více jak 560 dětí, jež si vyzkoušely disciplíny: skok do dálky i výšky, vrh koulí, běhy na 60, 800, 1500 metrů a také štafetu 4 x 60 metrů. Děvčata i chlapci se po počátečním ostychu velmi rychle podrobili disciplíně, která na atletických sektorech panovala a snažili se naučit co nejvíce.

Učitelé si zase pochvalovali to, že viděli své žáky v jiném světle - plném zaujetí a chuti něco se naučit bez domlouvání nebo poznámek. Na Velkém sportovním dni byla také atletika velmi početně zastoupena a výkony některých atletů byly obdivuhodné. Nám ale šlo hlavně o to, aby si děti zasoutěžily a měly dobrý pocit z toho, že se zůčastnily a také že jim ostatní spolužáci během vlastního závodu fandí a drží palce.

Fotbal

Kolektivní sporty byly záměrně zvoleny dva naprosto odlišné, fotbal jako nejpopulárnější hra na světě a ragby, které je v anglo a frankofonních zemích známkou prestiže a kvality.

Ve fotbale jsme se zaměřili především na popularizaci mezi dívkami a toto se nám vyplatilo. Účast na prezentačních dnech byla 321 dívek a učast 42 dívčích mužstev na Velkém sportovním dni byla skvělá! Děvčata hrála s obrovským zaujetím a zápalem, chybějící techniku nahrazovala nadšením a obětavostí, radost z každého vítěztví byla nepopsatelná a vzrušující.

Bezkontaktní ragby

Prezentace u nás méně známého bezkontaktního ragby probíhala na školách formou tréninkových dnů, které vedli naši lektoři a také formou prezentačních dnů SBP. Dětem se tento nový sport velmi líbil a ohlasy jsou nad očekávání příznivé. Během prezentačních dní si bezkontaktní ragby vyzkoušelo 668 dětí a během VSD si bezkontaktní ragby zahrálo 39 družstev děvčat a 56 družstev chlapců, což je celkem přes 970 dětí.

V regionech kde působí ragbyové oddíly připravujeme pro příští rok podporu pro založení školních kroužků v bezkontaktním ragby.

Fotbal bez př​​edsudků aneb Staň se kapitánem!

 

Ragbyová akademie Yvese Perrota

 

Najdi svůj sport

 

Sport bez předsudků XY

Školní liga ragby 

New Future

 

 

Hodnotící zprávy

Fotbal bez př​​edsudků aneb Staň se kapitánem!

 

Ragbyová akademie Yvese Perrota

 

Najdi svůj sport

 

Sport bez předsudků XY

Školní liga ragby 

New Future

 

 

Hodnotící zprávy