Vybíralova opět plná ragby

V pondělí 13.10. 2008 proběhla prezentace na ZŠ Vybíralova. Na této základní škole nám poskytla paní zástupkyně velký prostor ve výuce a vyhradila pro nás celé dopoledne.

 

Od 8 do 10 hodin přišlo do tělocvičny 70 žáků třetích ročníků. Po části prezentace, která se zaměřila na představení nejlepších světových týmů, hráčů a nejhezčích akcí světového ragby, přišla na řadu samotná praktická část, ve které se děti naučily, jak se zachází s ragbyovým míčem, jak se brání v bezkontaktním  ragby a nakonec samotnou hru. Vzhledem k tomu,  že místní tělocvična je nová a veliká, tak nebyl žádný problém ani s takhle velkým počtem dětí. Třeťákům se prezentace líbila a s radostí naslouchali každé naší pomoci a radě ke hře.

 V 10 hodin došlo k výměně a místo třeťáků se do tělocvičny přemístili čtvrťáci. Těch bylo ještě o deset více, tedy rovných 80. Paní učitelky je uklidňovaly při každém jejich náznaku rušení, a tak byl v tělocvičně až nebývalý klid a i přes takto vysoký počet bylo všechno pěkně slyšet. U čtvrťáků jsme mohli vidět ještě větší zápal pro hru, než tomu bylo u jejich o rok mladších kolegů.  Jsem rád, že pro letošní rok byly vytipovány třetí a čtvrté třídy. Tito žáci projevují velký zájem o ragby, ve valné většině poslouchají a chtějí si ragby vyzkoušet.  Na ZŠ Vybíralova bylo ragby představeno 150 dětem. Myslím si, že prezentace měla úspěch a že tyto děti budou zdatnými následníky jejich kolegů z 5. – 9. tříd, kteří s velkými úspěchy válčí ve školní lize.

Martin

 

Fotbal bez př​​edsudků aneb Staň se kapitánem!

 

Ragbyová akademie Yvese Perrota

 

Najdi svůj sport

 

Sport bez předsudků XY

Školní liga ragby 

New Future

 

 

Hodnotící zprávy

Fotbal bez př​​edsudků aneb Staň se kapitánem!

 

Ragbyová akademie Yvese Perrota

 

Najdi svůj sport

 

Sport bez předsudků XY

Školní liga ragby 

New Future

 

 

Hodnotící zprávy