Zahajujeme!

8.4.2014

 Letošní rok je pro nás opět v něčem nový, neboť jsme zahájili spolupráci na dalším dílčím projektu – Sport bez předsudků XY, jehož cílem je začlenění a propojení dětí z výrazně slabšího sociálního prostředí a dětských domovů s dětmi z většinové populace. V rámci projektu dochází k dlouhodobému efektu spolupráce a vzájemného poznávání a jeho cílem je aktivní začlenění obou skupin do pravidelné a těsné spolupráce v některém našem dalším navazujícím projektu. 

V současné době je projekt Sport bez předsudků rozdělen na několik vzájemně se doplňujících programů.

  1. Základním programem zůstává Prezentační a popularizační den Sport bez předsudků, který má za cíl prezentovat sport jako možnou a vhodnou alternativu trávení volného času dětí a mládeže. Projekt je složen z těchto disciplín a dovedností: 

Atletické dovednosti – hod raketkou do dálky a na cíl, slalom, běh na 50 metrů a skoky z místa

Fotbalové dovednosti – střelba na cíl, střelba přes fotbalovou zeď, slalom s míčem, základní obratnost a dovednosti s míčem

Basketbal – hod na koš (velikost a vzdálenost dle věku a pohlaví), dribling a slalom s míčem, střelba na koš ve výskoku 

Ragby – běh s míčem, nahrávka a příjem míče, zpracování míče nohou, hra v kontaktu, zastavení protihráče (skládka), kontakt s míčem a kop na ragbyovou branku 

  1. Doplňujícím programem je Sport bez předsudků XY, který má stejné sportovní zaměření, ale je výlučně zaměřen na propojení dětí z dětských domovů s běžnou populací
  2. Najdi svůj sport je program, který se zaměřuje detailně na jednotlivé sportovní disciplíny a je určen pro pokročilejší zájemce našeho projektu, kteří prošli naším základním programem.
  3. Fotbal bez předsudků aneb Staň se kapitánem! Jde o program, který je zaměřen na popularizaci fotbalu a fotbalových dovedností.
  4. Ragby bez předsudků, program je určený pro zájemce této rychlé a bojovné hry
  5. Ragbyová akademie Yvese Perrota, zde se jedná o projekt pro děti, které úspěšně prošli naším projektem nyní se již pravidelně zapojují do činnosti v rámci klubové činnosti napříč naší republikou. Program je zaměřen pouze na zdokonalení ragbyových dovedností. Vedle sportovního dopadu má mimořádný společenský dopad na mladou generaci.  

 

Alexander Krizovský

 

Loading...

Akce 2014

Fotbal bez př​​edsudků aneb Staň se kapitánem!

 

Ragbyová akademie Yvese Perrota

 

Najdi svůj sport

 

Sport bez předsudků XY

Školní liga ragby 

New Future

 

 

Hodnotící zprávy

Loading...

Akce 2014

Fotbal bez př​​edsudků aneb Staň se kapitánem!

 

Ragbyová akademie Yvese Perrota

 

Najdi svůj sport

 

Sport bez předsudků XY

Školní liga ragby 

New Future

 

 

Hodnotící zprávy