Najdi svůj sport – Praha 2019!

Program aktivní prezentace sportů v Praze

Kapacita až 200 účastníků 

V letošním roce je program koncipován zejména pro neregistrované děti a mládež v Praze. Opět budou prezentovány základy sportovních pohybových a atletických disciplín, pro fanoušky kolektivních sportů nabízíme fotbal a hlavně ragby o které je v posledních letech největší zájem a vzbuzuje obrovský ohlas.

Při samotných sportovních prezentacích, které budou probíhat jak na území přihlášených základních školách, ale také přímo ve sportovních areálech jednotlivých sportovních disciplín se i letos budeme snažit, účastníky pro sport zapálit a nadchnout natolik, aby ihned po ukončení našeho výstupu neváhali a doma hned poprosily rodiče, aby jej na některý ze sportů přihlásili.

Předpokládáme, že z našeho programu bude i v letošním roce nejvíce profitovat ragby, které je díky svému sportovnímu a společenskému kodexu základním pilířem britského a francouzského školního systému a děti zajímá natolik, že nárůst členské základny v Praze je zřejmý i ze statistik počtů registrované mládeže.

Dalším z cílů našeho program je také odbourávat strach z tělesného pohybu či kontaktu a proto jsou v rámci všech akcí děti rozděleny do menších skupin, kde si postupně všichni vyzkouší nabízené sportovní aktivity.

Už se na vás všechny moc, těšíme a brzy zveřejníme přesný rozvrh našich akcí….

  Škola + Ragby = Zábava

  Ragby děti prostě baví nejvíc

  V rámci programu ukazujeme našim účastníkům, kterými jsou převážně děti I. stupně, základy, této pohybové disciplíny, která je díky svému sportovnímu a společenskému kodexu stěžejním pilířem systému školství ve Francii, Velké Británii a Irsku.

  Program je určen neregistrovaným zájemcům z řad dětí o ragby. Popularizuje ragby malých forem

  V průběhu jednotlivých akcí se účastníci postupně seznamují s ragby , které kromě jiného  odbourává strach z tělesného kontaktu a zároveň učí děti respektu a disciplíně ve vztahu hráč – spoluhráč – protihráč – rozhodčí – trenér. 

  Karel Ševčík