Sport bez předsudků a program Akademie vzdává hold velkým mužům ragbyové historie…

Letošním ročníkem letních kempů vzdáváme velké poděkování sportovním a ragbyovým osobnostem, bez kterých by dnešní České ragby nemohlo existovat v současné podobě. Tyto silné osobnosti a Ragbisté s velkým R v průběhu svého života obětovali svému ragby doslova vše, mnozí zažili obrovské perzekuce, kterým se postavili tak, že je naší povinností si jejich odvahu, nezlomnost a čest, připomínat i dnes. Tito Ragbisté byli především lidé s obrovským lidským a mentálním přesahem a během svého života ovlivnili mnoho svých pokračovatelů. Sport bez předsudků, jako hlavní organizátor programu Ragbyové akademie Yvese Perrota si je dovolí v rámci letošního kempu připomenout alespoň uvedením jejich jména a symbolického čísla na zadní straně dresu letošní edice. Co jméno, to nezapomenutelná a výrazná osobnost našeho sportu, ale i České republiky. Jelikož jsme si v SBP a ve všech našich programech, dali za cíl vychovávat mladé hráče a hráčky nejenom po sportovní stránce, ale také po té lidské a osobnostní a protože ragby není jen pouhý sport, tak je nutné si takové osobnosti a jejich odkaz připomínat a pokoušet se na ně nezapomínat! BAMBYK