Najdi svůj sport 2020 – I. pololetí

Jednoduše vedená prezentace pohybových aktivit probíhá v letošním roce na území a s podporou Hlavního města Prahy a dalších Městských částech s jejich podporou (Praha 1, Praha 5, Praha 17), ale také samostatně v Plzni, Rakovníku, Kralupech nad Vltavou nebo třeba v Olomouci, Brně, ale i Ostravě.

Jelikož je letošní program velmi ovlivně koronavirovou situací, tak jsme mohli k samotným akcí využít pouze první dva měsíce tohoto roku a také druhou polovinu června. Samotný programový den je složen ze dvou částí a probíhá v zimním období v halách či tělocvičnách, popřípadě ve venkovním prostředí. V teplejším podnebí dáváme přednost travnatým hřištím či prostorům s plastickým povrchem.

První část, tvoří základní pohybová abeceda, kdy jsou účastníci rozděleni do menších skupin a pod dohledem našich lektorů provádějí základní seznámení s danou sportovní disciplínou. Druhou část, již tvoří soutěžní zábavná část, kdy si účastníci mohou mezi sebou poměřit nově získané dovednosti.

Letos jsme hlavně díky ,,koronavirové“ situaci odprezentovali pouhý zlomek našich akcí, ale doufáme, že podzimní část roku bude pro naše akce příznivější.

Leden – Praha – Plzeň – Olomouc – Rakovník

8 akcí – Najdi svůj sport – Praha 

6 akcí – Najdi svůj sport – Plzeň 

4 akce – Najdi svůj sport – Olomouc 

2 akce – Najdi svůj sport – Rakovník 

Únor – Praha – Plzeň – Olomouc – Rakovník

4 akcí – Najdi svůj sport – Praha 

4 akcí – Najdi svůj sport – Plzeň 

2 akce – Najdi svůj sport – Olomouc 

2 akce – Najdi svůj sport – Rakovník 

Březen – Praha – Plzeň

2 akce – Najdi svůj sport – Praha

2 akce – Najdi svůj sport – Plzeň 

Červen – Praha – Plzeň – Kralupy nad Vltavou – Brno 

2 akce – Najdi svůj sport – Praha – Základní škola 

2 akce – Najdi svůj sport – Plzeň 

2 akce – Najdi svůj sport – Kralupy nad Vltavou

2 akce – Najdi svůj sport – Brno