Podporujeme a pracujeme…

Poslední týden prázdnin se uskuteční, již II. ročník velkého společného soustředění/ kempu, který je určen pro mladé sportovce, ale zejména pro trenéry klubů jež pracovně nazýváme TRPAJZLIK. Tento společný edukativní (rozvojový) program nad kterým dohlíží i Karel Ševčík (SBP) má za sebou už rok a půl práce, kterou sice letos na jaře zastavila pandemie COVID-19, ale o to více byly akce v červnu obsazeny a všichni je s nadšením přivítali a kvitovali. Hlavním cílem programu je podporovat aktivně všechny malá „klubíčka ragby“, protože jsme přesvědčení, že právě ony jsou budoucností Českého ragby. Naše práce je zaměřena do dvou linií. První linie se zaměřuje na trenéry v daných klubech, aby oni získávali praktické zkušenosti, chuť dál pracovat ve svých oddílech a také měli nad sebou zkušené mentory, se kterými mohou probírat otázky, které z celého cyklu vyvstávají. Bez takto připravených trenérů by v pozdějším čase nemohly kluby později fungovat neboť dalším důležitým cílem je vychovat a mít v období následujících 5 až 6 let vlastní družstvo mužů pro ragby o patnácti hráčích. Druhým cílem je práce s hráči prioritních kategorií, kteří se napříč všemi zúčastněnými oddíly připravují již zmíněný rok a půl podle stejné, jasné a přehledné metodiky, jež je zaměřena v první fázi na samotnou základní hru, individuální techniku kde prim hraje příjem a udržení míče ve spojení s hledáním správného rozhodnutí při vedení útoku. Proč se věnujeme prioritním kategoriím a pracujeme společně je zřejmé, ze zkušenosti víme, že týmový sport, kterým ragby bezpochyby je, utváří osobnosti hlavně v práci v kolektivu v kterém jsou hráči, ale i trenéři a rodiče či funkcionáři, rádi. A právě proto pracujeme společně napříč všemi kluby. Když k tomu přidáte, že se zaměřujete vždy pouze na věkové kategorie (letos na jaře to byly ročníky kategorií U13 a U14, nyní na podzim to budou ročníky U14 a U15+), tak vám postupně vzniká skupina hráčů, která je spolu ráda a těší se na společné akce či soustředění nebo kempy. A právě proto je nyní důležité, abychom těmto hráčům, nabídli i zápasové zkušenosti a zážitky neboť ty je budou připravovat na náš společný cíl, kterým je již zmiňovaný cíl – Vlastní družstvo mužů v každém klubu. Jistě si nyní pomyslíte, ale vždyť žádný z našich malých „klubíček“ nemá dostatečný počet hráčů, aby to mohlo vyjít. A máte pravdu, ale podívejte se na to takto: V každém „klubíčku“ je nyní a v každém následujícím ročníku tedy roce, průměrně 4 až 5 hráčů, kteří postupně přecházejí o kategorii výš a blíží se dospělému věku 18 let. Když každý rok, udržíme každému „klubíčku“ v průměru 2 až 3 hráče, kteří jsou zvyklí pracovat podle jednotné metodiky, ve společném kolektivu, tak se nám po 4 až 5 letech, zastaví počet hráčů v každém klubu ať už je to Plzeň, Rakovník, Kralupy pod Vltavou, Sedlčany, České Budějovice, Iuridica či později Rumburk, případně Ragbyová Akademie Brno nebo další jež se mohou přidat na počtu 10 až 15 dospělých hráčů. Tito hráči jsou již připraveni na to, že se buď budou ragby věnovat ve svém klubu, ale nemají problém a tudíž neztrácí identitu, hrát v případně vzniklém společenství, nazvěme ho pracovně OBR, které se pak později může bez bázně a hany přihlásit třeba do nejvyšší České soutěže! Během této cesty, samozřejmě pracujeme i s ostatními věkovými kategoriemi a jejich trenéry, neboť musí dojít k synergickému efektu. Po pár letech, ale dojde v každém „klubíčku“ i k jinému jevu, a tím bude společenské zviditelnění ragby a daného klubu ve vlastním lokálním prostředí, což se nejprve projeví zvýšením zájmu o ragby a do všech takto pracujících „klubíček“ začnou hned na počátku přicházet i zdatnější děti/ sportovci. Dalším krokem, který nastane bude hlavně větší sebedůvěra „klubíčkových“ trenérů, jež najednou nebudou mít obavu pracovat samostatně s věkově problémovými skupinami adolescentů (Kategorie U14, U16, U18), neboť mají po několik let vedle sebe mentory a opory a navíc budou vědět, že se na tyto mentory mohou kdykoliv obrátit. Třetím krokem je samozřejmě zvýšená ekonomická podpora jak ze strany vlastních městských či krajských organizací, ale také i zájem ze strany lokálních a regionálních společností. Ano, takovou máme v AMMORU, vizi! Víme, že zde nepopíšeme a nevysvětlíme dostatečně vše a všem, ale proto už se letos na podzim těšíme na naše první společné „PUZZLE“ týmy v kategoriích do 14 a 16 let, neboť ony jsou základním kamenem celého programu. A na co se těšíme nejvíce? Jak za pár let uvidíme mužstva Plzně, Rakovníka, Kralup nad Vltavou, Sedlčan, Iuridiky, Českých Budějovic či Rumburku nebo ragbyové Akademie Brno, případně jiných menších klubů, které se k nám přidají, případně společného týmu OBR, svádět ragbyové souboje s týmy jako je třeba Tatra Smíchov či Sparta Praha. BAMBYK