Sport bez předsudků vítá nového partnera, společnost ČEPS

Jsme velice rádi, když se činnost našich programů, rozhodnou podpořit společnosti, jako je právě náš nový partner, společnost ČEPS, a.s. , která je výhradním provozovatelem přenosové soustavy (PPS) v České republice. 

Společnost ČEPS, a.s. vznikla v rámci liberalizace trhu s elektřinou v České republice, při které byla oddělena výroba, přenos a distribuce elektrické energie. Stalo se tak v roce 1998, kdy byla na základě rozhodnutí valné hromady ČEZ, a.s. vyčleněna Divize přenosové soustavy, která posléze zahájila činnost pod současným názvem ČEPS, a.s. Jediným akcionářem je Ministerstvo průmyslu a obchodu. Hlavní sídlo a dispečink je v Praze 10 a záložní dispečink v Ostravě.

Hlavní činností společnosti ČEPS, a.s. je zajištění spolehlivého provozu a rozvoje přenosové soustavy. Jako PPS zajišťuje přenos elektrické energie z místa výroby do místa spotřeby. Dále je zodpovědná za udržení vyrovnané bilance výroby a spotřeby elektřiny, jež musí být v každém časovém okamžiku dosaženo vzhledem k omezené možnosti akumulace elektrické energie ve větším objemu.

Pevně věříme, že se budou našemu novému partneru naše programové nabídky líbit a přejeme nám všem co nejvíce možného sportování. 

Karel Ševčík, prezident spolku Sport bez předsudků