Najdi svůj sport – Praha

Program popularizace pohybové gramotnosti a sportovních aktivit pro děti na základních školách a širokou veřejnost v Praze je naším klíčovým programem

Program představuje jednoduché pohybové aktivity individuálních a kolektivních sportů s cílem zaujmout účastníky natolik, aby se v budoucnu chtěli buď sami nebo v rámci sportovního klubu či oddílu aktivně věnovat sportu

V průběhu každého roku takto zorganizujeme přes 50 akcí

Alexander Krizovský