Najdi svůj sport 2024

Program popularizace pohybové gramotnosti a sportovních aktivit pro děti na základních školách a širokou veřejnost je naším klíčovým programem v Praze a Česku

 

Cílem programu je prezentace, motivace a následné zvýšení mentálního, ale především fyzického zdraví dětí za pomoci zážitkové formy okamžitého ovlivnění prožitku.

V rámci programu dochází ke zkvalitnění pohybové obratnosti všech dětí.  Program organizujeme na prvním stupni základních škol, ale také v případě zájmu daných Městských částí i u mateřských škol, již 22 let. Zaměřujeme se hlavně na okamžité zvýšení pohybové úrovně u dětí.

Naše činnost aktivní formou prezentuje pohybové aktivity zejména intuitivní a spontánní formou, neboť již na začátku našeho programu jsme vycházeli z faktu stále se snižující pohybové aktivity dětí ve volném čase.

Program se svým zaměřením pozitivně ovlivňuje celosvětové zdravotní aspekty jako jsou obezita spojená s nadváhou dětí, či na neschopnost se soustředit na učení a celkové kognitivní procesy (neurální schopnost).

Spolupracujeme s proškolenými lektory a trenéry místního prostředí včetně učitelského sboru.

Program představuje za pomocí kvalifikovaných a proškolených lektorů, trenérů v odpoledních hodinách tzv. družiny, ale také v případě oboustranné domluvy s vedením školy i v průběhu vyučovací hodiny, sportovní a pohybové aktivity (lokomoce, koordinace, motorika, současně s vytvářením emoční vazby dětí k pohybu) a sportu vhodné pro danou věkovou skupinu.

V rámci projektu spolupracujeme s učitelem či spíše s učitelkou a v průběhu akce organizujeme pestré, bezpečné sportovní a pohybové činnosti se zapojením všech zúčastněných dětí s ohledem na jejich případnou nechuť k pohybu či poruchy chování. Bezprostředním zapojením dosahujeme vysoké efektivity.

Především nám jde o celkovou spolupráci mezi samotnými dětmi, učitelkou/ učitelem a obohacení sportovní pohybové aktivity a vytvoření tzv. základního stupně při pravidelném sportování dětí.

Neustále však dodržujeme zásady bezpečnosti, respektu a postupného vzdělávání a rozvoje.

Krátce shrneme naše základní principy, které dodržujeme, bezpečnost, aktivní zapojení všech dětí včetně tech pohybově úspěšných, kreativita a pestrost při prezentaci sportovních disciplín a dovedností, spolupráce s učitelkou, učitelem a budování případné sportovní a společenské vazby mezi dětmi, školou, sportovní disciplínou a místním oddílem či klubem.

V průběhu každého roku takto zorganizujeme přes 80 akcí

Alexander Krizovský