Pohybové dny na hřišti a v přírodě!

Program praktického vzdělávání a inspirace pro pedagogy tělesné výchovy I. stupně základních škol

Komu je projekt určen:

Zaměřujeme se primárně na předškolní školní děti I. stupně základních škol.

Program probíhal v roce 2022 v České republice, nyní je pozastaven

Prostřednictvím sportovně pohybových dopolední na venkovních sportovištích či ve volné přírodě se v rámci společné kooperace propojí činnost odborného personálu s pedagogem/ učitelkou/ učitelem dané instituce, školy. Ve většině případů se chceme zaměřit na pohybové aktivity v exteriéru neboť interiérové možnosti tzv. tělocvičny nejsou ve všech lokacích či je jejich kapacita nedostačující.

O co v projektu jde?

V každém regionu/ lokaci působí samostatný tým, který se v rámci svého regionu postarají o přihlášené základní školy. V každé zapojené škole se v předem dohodnutém období odprezentují sportovně praktická dopoledne, kde každý lektor pracuje s předem určenou třídou společně v tandemu s vyučujícím pedagogem. Během vyučovací jednotky (čas od 8:30 do 11:30 hodin) nebo v odpoledních hodinách, čase tzv. „družiny“ (13:30 – 15:00 hodin) může pracovat až 10 tříd v rámci jednoho regionu či lokace.

Jak postupujeme?

Během prvního dne dochází ke společnému propojení našeho lektora s pedagogem/ učitelkou. Celý program odborně vedou naši lektoři, kteří dětem představí základní baterie pohybu ve volné přírodě či na externím sportovišti.

V rámci druhého dne, již dochází k aktivnímu tandemovému propojení mezi lektorem a pedagogem/ učitelkou, kteří společně pracují s dětmi.  

Třetí den je již v plné režii vlastních pedagogů/ učitelek. Náš lektorem, pouze dohlíží a následně celou činnost vyhodnotí a nakonec dochází k předání evaluačního protokolu.

Motto

Můžete být nejlepší sportovec na světě, můžete být dokonce Mistr světa, skvělé. Bude, ale fajn, když k tomu budete zároveň i vzdělaný, inteligentní a plnohodnotný člověk.

Alexander Krizovský