Archív promluvil aneb historie projektu

Když mi kolega a jeden z hlavních pilířů projektu SBP, Ondřej Rygl, zaslal jeden z našich prvních materiálů, které hodnotí naši činnost, uvědomil jsem si jak ten čas letí. Také jsem si ovšem uvědomil, kolik úsilí, zdrojů a času našemu projektu, který se od roku 2003, rozšířil z jednoho všeobjímajícího projektu na dnešních pět. Cíl Sportu bez předsudků, však zůstává stále stejný a tím je seznamovat mladou generaci se sportem a následně ty, které jsme takzvaně zapálili, podporovat.

Na tváři se mi vloudil úsměv a to poté co jsem shlédnul svoji fotografii s tzv. fantómem Českého ragby, Romanem Ryglem se kterým jsme SBP, rozjížděli již tehdy nadčasově po celé republice. ten úsměv se ještě více rozšířil když jsem si připomenul veselé historky z natáčení, zejména ze zájezdů, kterých bylo nepočítaně…. 

Naším projektem od začátků prošlo široké spektrum sportovců, umělců a osobností a těm bych chtěl všem poděkovat, neboť bez jejich nadšení a entuziasmu by se SBP nikdy nedostalo až k dnešním dnům, které jsou sice nyní trochu zakalené pandemickou hrozbou okolo tzv. COVID-19, ale i tak už cítíme, že se naše činnost brzy přesune opět mezi děti a mladou generaci na sportoviště.

No a jak to tak vypadá, tak snad už po 8. červnu, to můžeme zase spustit….

Těšíme se na vás!

Karel