První letošní akce – Odložena!

Ač se nám to nelíbí, jako ragbisté musíme respektovat nařízení vlády České republiky a Ministerstva zdravotnictví

Myslím, že jsme si všichni k „Ježíšku“ přáli, aby se situace okolo covid-19, co nejdříve uklidnila a my jsme se mohli vrátit k činnostem, které nás všechny naplňují, baví, ale jsou také přínosné celé společnosti a to ke sportování. Náš program, měl na tento víkend připraven v Plzni svůj první Rozvojový kemp pro všechny věkové kategorie od nejmladších dětí až po nově zařazenou kategorií mužů, kteří o náš způsob vzdělávání projevili aktivní zájem.

Účastníci mohli v praxi poznat jaké to je, když je třeba trénují mladí čeští reprezentanti, Albert Froněk, Dan Hošek, Daniel Rygl a Michal Neužil, kteří se měli právě o víkendu představit všem účastníkům Rozvojového kempu. Na trenéry, rodiče a funkcionáře, naopak čekala krátká organizační schůzka, na které měl sportovní ředitel, Karel Ševčík seznámit přítomné s plány pro letošní rok, který jak všichni doufáme, bude pro naše „ragbyové pazlíky“, opět přelomový. Nejpozději do konce dubna se musíme rozhodnout zda do příští sezóny (2021/ 2022) přihlásíme do soutěží v Ragby XV, společná družstva juniorů a mužů a tím zahájíme třetí část našeho programu postupného rozvoje.

V plánu máme také zahájit, pandemií pozastavený program aktivní prezentace ragby pro I. stupně základních škol, který nese název Škola + Ragby + Zábava a jehož cílem je zvýšení povědomí o ragby v místě působení, odbourání předsudků vůči našemu sportu mezi pedagogy a zákonnými zástupci dětí a hlavně navázání kontaktů, jež později využijeme při expanzích zúčastněných sportovních subjektů.

Nezbývá nám, než se chovat zodpovědně, být jako ragbisté ostatním příkladem, neboť právě dodržování hodnot (disciplína, respekt, soudržnost, čest a nadšení) nás odlišuje a ačkoliv jako jednotlivci nemusíme s nepopulárními nařízeními souhlasit, jako ragbisté je však musíme dodržovat.

Budeme doufat, že se snad uvidíme v sobotu 30. ledna.

Bambyk