Představujeme program Škola + Ragby + Zábava

Dalším z našich tradičních programů je nově pojatý koncept prezentace ragby nejmenším věkovým skupinám pod názvem, který evokuje že ragby může být velmi zábavné a patří do školních osnov.

Program navazuje na více jak deset let trvající projekt Školní liga ragby a je primárně určen pro neregistrované děti prvního stupně základních škol, ale také pro děti z mateřských škol.

Ragby je v současné době celosvětovým fenoménem a to zejména díky dodržování svých tradičních hodnot, které přímo napomáhají k  rozvoji a popularizaci tohoto sportu.

V průběhu opakujících a na sebe navazujících akcí představujeme dětem, zábavnou formou, správné základy této pohybové disciplíny, která je díky svému sportovnímu a společenskému kodexu základním pilířem školního systému ve Francii a Velké Británii či Irsku.

Také pracujeme na odbourávání strachu z tělesného kontaktu a pohybu.

Účastníky rozdělujeme do menších skupin, které spolu následně pracují a hlavně také hrají své první ragbyová utkání pod dozorem našich asistentů, kteří jsou trenéry, spoluhráči, rozhodčí a starší kamarádi v jedné osobě. Není proto divu, že o tento druh programu je nebývalý zájem ve všech místech České republiky.

Letošním roce až povolí „Covid-19“ plánujeme uskutečnit více jak 40 akcí.

BAMBIK