Archív promluvil aneb historie projektu

Když mi kolega a jeden z hlavních pilířů projektu SBP, Ondřej Rygl, zaslal jeden z našich prvních materiálů, které hodnotí naši činnost, uvědomil jsem si jak ten čas letí. Také jsem si ovšem uvědomil, kolik úsilí, zdrojů a času našemu projektu, který se od roku 2003, rozšířil z jednoho všeobjímajícího projektu na dnešních pět. Cíl…

Read More

Porazíme koronavirus, již brzy….

České ragby, jeho partneři a podporovatelé si stejně jako my všichni nyní uvědomuje, že právě nyní je důležité být vytrvalý, silný, ale také neztrácet víru, nadšení, entuziasmus, ale také dodržovat pravidla. Jedině tak, se přiblížíme konečnému vítězství a budeme moci na hřiště a sportovat. Sport bez předsudků, samozřejmě souhlasí a plně podporuje…  

Read More