Pohybové dny na hřišti a v přírodě!

Jde program praktického vzdělávání a inspirace pro pedagogy tělesné výchovy I. stupně základních škol.

Komu je projekt určen:

Zaměřujeme se primárně na předškolní školní děti I. stupně základních škol.

Program probíhá po celé České republice:

Prostřednictvím sportovně pohybových dopolední na venkovních sportovištích či ve volné přírodě se v rámci společné kooperace propojí činnost odborného personálu s pedagogem/ učitelkou/ učitelem dané instituce, školy. Ve většině případů se chceme zaměřit na pohybové aktivity v exteriéru neboť interiérové možnosti tzv. tělocvičny nejsou ve všech lokacích či je jejich kapacita nedostačující.

Krátký popis projektu:

V každém regionu/ lokaci bude působit samostatný tým projektu o počtu 10 odborně edukovaných osob, kteří se v rámci svého regionu se postarají o přihlášené základní školy. V každé zapojené škole se v průběhu měsíců říjen až prosinec odprezentují sportovně praktická dopoledne, kde každý lektor pracuje s určenou jednou celou třídou v tandemu s vyučujícím. Celkem tedy může pracovat najednou až 10 tříd v rámci jednoho regionu/ lokace, respektive během vyučovací jednotky (čas od 8:30 do 11:30 hodin). Na jeden region/ lokaci tedy připadá až 24 akcí.

Rozvržení činnosti:

Během první akce/ dne dojde ke společné činnosti a prozatím k pasivnímu propojení lektora s pedagogem/ učitelkou. Samotný program odborně vedou lektoři, kteří představí základní baterii možností pro pohyb ve volné přírodě či na externím sportovišti.

V rámci druhé akce/ dne, již dojde k aktivnímu propojení a tzv. Tandemu mezi lektorem a pedagogem/ učitelkou a následně společně pracují s dětmi.  

Třetí akce/ den je již v plné režii pedagogů/ učitelek, ale ve spolupráci s lektorem, kteří následně společnou činnost vyhodnotí a dojde k předání evaluačního protokolu.

Pohled do historie:

Program Sport bez předsudků, oslavil v letošním roce 20. let své činnosti. První pilotní sportovní den proběhl na jaře v roce 2002 ve Vyškově, kde tehdejší ragbyový reprezentant a dnes uznávaný trenér, Karel Ševčík, odstartoval projekt, se kterým se seznámil během svého sportovního a studijního ve Francii. Už tehdy byla jeho činnost velmi nadčasová, což se naplno ukazuje v dnešní době. Dětem je nutné neustále nabízet pohybové aktivity a sport jako velmi vhodnou možnost trávení volného času. Navíc mají pohybové aktivity velmi pozitivní vliv na spoustu oblastí samotného života.

U každého dítěte platí, že pravidelná pohybová činnost, která ho zaujme a baví, pozitivně ovlivní jeho rozvoj a náhled na život. Projekt se od svého založení zabývá popularizací, propagací pohybových a sportovních aktivit zejména mezi dětmi, ale také mezi mládeží a dospělou generací. Aktivní pohyb a sport je totiž nejvhodnější možnou prevencí zdravého životního stylu, ale také je důležitou součástí samotného společenského formování mladého člověka, navíc nabízí skvělou možnost trávení volného času.

Sport bez předsudků, vychází z inspirace francouzského programu, který je organizován Ministerstvem sportu.

Tehdy vzniklo motto projektu, které ukazuje svoji hloubku i dnes.

Můžete být nejlepší sportovec na světě, můžete být dokonce Mistr světa, skvělé. Bude, ale fajn, když k tomu budete zároveň i vzdělaný, inteligentní a plnohodnotný člověk

Alexander Krizovský