XY – Sociální program

Program finanční a materiální podpory sociálně znevýhodněných rodin a sportovců

Každý rok podpoříme  díky naším partnerům a sponzorům finanční či materiální formou vybrané děti ze sociálně slabšího prostředí a těm následně pomáháme s jejich začleněním do běžného sportovního prostředí ve sportovních kroužcích a klubech. Program je složen ze tří na sebe navazujících částí. 

Základní částí je Terénní práce. Zde se snažíme ve spolupráci s trenéry, pedagogy a učiteli vytipovat vhodné kandidáty, které následně oslovujeme. Po obdržení jednoduché žádosti následuje finanční či materiální podpora sportovní činnosti dětí, tedy tzv. Rozvinutá část. 

Také spolupracujeme se zahraničními, převážně francouzskými sportovně výchovnými centry zaměřenými na ragby jako Macon, Lyon nebo Bordeaux, která nám pomáhají zajistit nejtalentovanějším sportovcům celoroční sportovní režim včetně vzdělání, jazykových kurzů, ubytování a stravování. 

V průběhu celého cyklu pracujeme na motivaci takového jedince, neboť začínat v cizím neznámém prostředí je vždy pro každého mladého sportovce velmi stresující. Máme radost, když se takto podporovaný mladý sportovec později aktivně začlení do společnosti, ať již jako student střední či vysoké školy nebo jako pouhý slušný člověk. To je pro nás Nadstandardní část. 

Máme velkou radost z toho, že většina našich lektorů/ trenérů si prošla nejen tímto, ale i našimi vlastními programy. 

Karel Ševčík