XY – Sociální program

Program aktivní podpory, sociálně znevýhodněných sportovců

V rámci programu se pokoušíme o přímou finanční podporu dětí ze sociálně slabšího prostředí , domovů mládeže do běžného sportovního prostředí. Hlavní náplní tohoto programu je aktivní spolupráce a následné začleňování dětí do organizovaného sportovního prostředí s ohledem na budoucnost jednotlivých dětí. 

Program je složen ze tří částí:

Terénní práce – základní část

V rámci sportovních akcí dochází k vytipování vhodných kandidátů.

Pravidelná sportovní činnost – rozvinutá část

Sportovní aktivita pro pohybově nadané děti, které se s naší podporou zapojují do pravidelné činnosti.

Aktivní začlenění do společnosti – nadstandardní část

Spolupráce se zahraničním, ragbyově zaměřeným sportovně výchovným centrem, které nabízí našim účastníkům celoroční pravidelný sportovní režim včetně ubytování, stravování a podpůrné činnosti, ale hlavně motivační program.

Karel Ševčík – Bambyk