Co je naším hlavním cílem?

Popularizace sportovních disciplín a zlepšení pohybové gramotnosti dětí a mládeže

Ve všech našich programech se primárně snažíme odbourat předsudky a strach z tělesného pohybu, zejména jednoduše vedenou a zábavně pohybovou formou, kterou naši lektoři účastníkům akcí prezentují. Účastníci jsou vždy rozděleni do věkově podobných skupin, případně se snažíme účastníky rozdělit dle pohlaví. Jednotlivé skupiny jsou rozděleny barevnými rozlišovacími dresy. Každá skupina pracuje se vlastním lektorem – trenérem, po předepsanou dobu. 

Je zajímavé pozorovat, jak každou věkovou skupinu oslovuje jiná pohybová aktivita, děti všeobecně nejvíce baví ragby a to zejména pro svou kontaktní aktivitu a pohybovou náročnost, starší mládež se zase zajímá o různé formy technických disciplín, jako například střelba na koš, či hody raketkou. 

Jsme rádi, že hlavní město Praha, je naším pravidelným partnerem, v jiných městech by si z ní mohli vzít příklad.

Oba naše spolky Sport bez předsudků a Sport bez předsudků – Morava, jsou neziskové organizace, které dlouhodobě propagují pohybovou gramotnost a prezentují sportovní aktivity mezi dětmi a širokou veřejností.

Ve svých programech se zaměří na širokou a odborně velmi vhodně pojatou prezentaci daných sportovních či pohybových disciplín, mezi které můžeme zahrnout ragby nebo atletické disciplíny, fotbal, ale také třeba basketbal či v určitých formách i házenou a jiné méně známé sporty.

Během našich akcí se snažíme představit pohyb jako jednu z nejvhodnějších možností jak aktivně a smysluplně trávit volný čas. Jsme přesvědčeni, že sport patří také mezi nejvhodnější prevenci kriminality, hlavně u mládeže.

V průběhu celého roku organizujeme spoustu akcí, seminářů, kempů s cílem co nejvíce rozšířit povědomí o přínosnosti sportovních aktivit. Také díky našemu Fondu podpory finančně a materiálně podporujeme děti ze sociálně slabšího prostředí, ale také talentované mladé sportovce či podporujeme účast dětí z vícečlenných rodin na našich vícedenních akcích a při jejich pravidelných aktivitách.

Myslíme si, že sport a pohyb patří mezi nejvhodnější dětské aktivity

Zde vycházíme z našich dlouholetých zkušeností. Když se nám podaří dítě nebo adolescenta nadchnout pro jakoukoliv pohybovou či sportovní aktivitu, pak později vidíme, jak lidově řečeno „hoří“ a chceme-li tento v něm oheň udržet, musíme mu poskytnout správnou motivaci a možnosti, aby mohl na sobě dále pracovat.

Také nás to pořád baví!

Během více jak dvaceti let, jsme si už vytvořili vlastní postupy, kterých se při oslovení mladé generace držíme a také vidíme, že to děláme dobře. Často při práci s mladou generací vidíme, že když předložíme správnou formu, okamžitě jsme schopni nadchnout a následně zapojit nejedno dítě do pravidelné sportovního života a to už během krátkého časového cyklu. Jako bonus k tomu přidáváme úsměv na tváři dětí, ale i lektorů – trenérů. Prostě se jen snažíme se aplikovat vlastní přístup a to takovou měrou, aby děti zaujal a nadchnul.

Co bychom chtěli?

Chtěli bychom, aby v České republice pravidelně sportovalo co nejvíce dětí, ale i dospělých. Chceme, abychom si v rámci společnosti uvědomili, že primárně nejsou důležité krátkodobé úspěchy v podobě medailí z turnajů dětí a mládeže, ale že pro naši společnost a vlastně pro všechny bude přínosnější, když se budeme ve sportovních klubech, ale i jinde snažit vychovat slušného a zdravě sebevědomého sportovce tedy vyváženou lidskou osobnost. Sportovní úspěchy při správném vedení přijdou později a to i v rámci tzv. výkonnostního či vrcholového sportu.

Vzorem nám mohou být země, které se před lety vydali touto obtížnější a náročnější cestou – Velká Británie, Francie, Německo, Itálie, Španělsko, Belgie, Nizozemí, Švédsko a jiné…

Karel Ševčík