Co jsme vlastně zač?

Sport bez předsudků (SBP) a Sport bez předsudků – Morava (SBP Morava), jsou nezisková organizace, spolky, které dlouhodobě propagují sportovní aktivity mezi dětmi, mládeží a starší generací.

Ve svých programech se zaměřujeme na vlastní prezentaci vybraných sportovních a pohybových disciplín, mezi které můžeme zahrnout ragby, pohybové nebo atletické disciplíny, fotbal, ale také třeba basketbal, ale také házenou či méně známé sporty.

V rámci vlastních programů se snažíme dětem a mladé generaci představit sport jako nejvhodnější možnost trávení volného času a nejvhodnější prevenci kriminality.

Pravidelně organizujeme krátkodobé, ale i dlouhodobé sportovní akce, semináře, kempy a programy s cílem co nejvíce rozšířit povědomí o přínosnosti sportovních aktivit.

V rámci námi zřízeného Fondu podpory, finančně a technicky podporujeme mladé sportovce ze sociálně slabšího prostředí, ale také pracovité a talentované mladé sportovce nebo podporujeme i sportovce z vícečlenných rodin.

Sport je nejlepší alternativou pro volný čas

Proč si to myslíme?

Vycházíme z našich dlouholetých zkušeností, protože když se nám podaří dítě nebo adolescenta nadchnout pro pohybovou či sportovní aktivitu, pak sami vidíme, jak lidově řečeno hoří a chceme-li tento v něm oheň udržet, musíme mu poskytnout správnou motivaci a možnosti, aby mohl na sobě dále pracovat.

Baví nás to!

V průběhu více jak patnácti let, jsme si již vytvořili vlastní pedagogické postupy, podle kterých postupujeme při práci s mladou generací a velmi rychle vidíme, že když předložíme jakoukoliv sportovní disciplínu správnou formou, okamžitě jsme schopni zapojit během krátkého časového cyklu všechny účastníky akcí, navíc s úsměvem na tváři.

Snažíme se aplikovat vlastní přístup, takovou měrou, aby děti a mladé lidi zaujal.

Karel Ševčík