Velký sportovní den – Praha 2019

Program aktivní prezentace sportů v Praze

Velký sportovní den – Praha 2019

Náš základní program sportovních a pohybových aktivit je určen široké veřejnosti.  V průběhu jednotlivých časových bloků se snažíme jednoduchou a zábavnou formou představit individuální a kolektivní sportovní činnosti zúčastněným zájemcům, kde především převládají děti a mládež.  Každý prezentovaný sport má svůj časový blok a naším hlavním cílem je účastníky zaujmout natolik, aby se sami později rozhodli aktivně sportovat.

V rámci sportovního dne jsou účastníci rozděleni do věkově podobných skupin. Musíme konstatovat, že každou věkovou skupinu oslovuje jiná aktivita, děti nejvíce baví ragby, ty starší se zase zajímají zejména o atletiku či basketbal.

Jelikož také hodně spolupracujeme se základními školami, tak pro ně pravidelně v průběhu června pořádáme takové malé soutěžní a zábavné dopoledne neboli Velký sportovní den, během kterého si děti mohou zasoutěžit ve všech disciplínách, které je zajímají. Navíc když dokončí atletiku, mohou se zapojit do fotbalového turnaje. Na Velkém sportovním dni nejde o výsledky, ale o radost z pohybu, ale to povídejte dětem. takže máme pro všechny připraveny pěkné drobné upomínkové ceny.

No, už se na vás zase těšíme….

  Najdi svůj sport 2024

  Program popularizace pohybové gramotnosti a sportovních aktivit pro děti na základních školách a širokou veřejnost je naším klíčovým programem v Praze a Česku

   

  Cílem programu je prezentace, motivace a následné zvýšení mentálního, ale především fyzického zdraví dětí za pomoci zážitkové formy okamžitého ovlivnění prožitku.

  V rámci programu dochází ke zkvalitnění pohybové obratnosti všech dětí.  Program organizujeme na prvním stupni základních škol, ale také v případě zájmu daných Městských částí i u mateřských škol, již 22 let. Zaměřujeme se hlavně na okamžité zvýšení pohybové úrovně u dětí.

  Naše činnost aktivní formou prezentuje pohybové aktivity zejména intuitivní a spontánní formou, neboť již na začátku našeho programu jsme vycházeli z faktu stále se snižující pohybové aktivity dětí ve volném čase.

  Program se svým zaměřením pozitivně ovlivňuje celosvětové zdravotní aspekty jako jsou obezita spojená s nadváhou dětí, či na neschopnost se soustředit na učení a celkové kognitivní procesy (neurální schopnost).

  Spolupracujeme s proškolenými lektory a trenéry místního prostředí včetně učitelského sboru.

  Program představuje za pomocí kvalifikovaných a proškolených lektorů, trenérů v odpoledních hodinách tzv. družiny, ale také v případě oboustranné domluvy s vedením školy i v průběhu vyučovací hodiny, sportovní a pohybové aktivity (lokomoce, koordinace, motorika, současně s vytvářením emoční vazby dětí k pohybu) a sportu vhodné pro danou věkovou skupinu.

  V rámci projektu spolupracujeme s učitelem či spíše s učitelkou a v průběhu akce organizujeme pestré, bezpečné sportovní a pohybové činnosti se zapojením všech zúčastněných dětí s ohledem na jejich případnou nechuť k pohybu či poruchy chování. Bezprostředním zapojením dosahujeme vysoké efektivity.

  Především nám jde o celkovou spolupráci mezi samotnými dětmi, učitelkou/ učitelem a obohacení sportovní pohybové aktivity a vytvoření tzv. základního stupně při pravidelném sportování dětí.

  Neustále však dodržujeme zásady bezpečnosti, respektu a postupného vzdělávání a rozvoje.

  Krátce shrneme naše základní principy, které dodržujeme, bezpečnost, aktivní zapojení všech dětí včetně tech pohybově úspěšných, kreativita a pestrost při prezentaci sportovních disciplín a dovedností, spolupráce s učitelkou, učitelem a budování případné sportovní a společenské vazby mezi dětmi, školou, sportovní disciplínou a místním oddílem či klubem.

  V průběhu každého roku takto zorganizujeme přes 80 akcí

  Alexander Krizovský