Archív promluvil aneb historie projektu

Když mi kolega a jeden z hlavních pilířů projektu SBP, Ondřej Rygl, zaslal jeden z našich prvních materiálů, které hodnotí naši činnost, uvědomil jsem si jak ten čas letí. Také jsem si ovšem uvědomil, kolik úsilí, zdrojů a času našemu projektu, který se od roku 2003, rozšířil z jednoho všeobjímajícího projektu na dnešních pět. Cíl…

Read More