COVID-19, ovlivnil naše akce první poloviny roku 2020

Letošní rok je poznamenán situací na kterou nebyl nikdo a ani my připraveni. Celosvětová pandemie COVID-19, pozastavila většinu nakcí od března do poloviny června a i nyní jsou naše akce omezené v tzv. „pokoronavirovém“ režimu. Pevně doufáme, že druhá polovina letošního roku bude pro naše programy příznivější.

Projekt Sport bez předsudků a jeho programy, navazují na již tradiční sportovní akci Sportovní den, který se tématu aktivního zapojení dětí, mládeže a široké veřejnosti věnuje už více jak 17 let.

V průběhu let se do něj zapojilo více jak 200.000  účastníků.

Sportovní dny, se postupně rozrostly na samostatné programy s vlastním zaměřením, kde ovšem zůstal celkový duch a nadšení lektorů, kteří tyto programy vedou či tzv. animují. Samotní účastníci akcí jsou z našich prezentací pravidelně rozveselení a zpravidla nechtějí nikdy končit svůj určený čas.

Děti jsou totiž během našich akcí v neustálém pohybu, ale také v silné sociální komunikaci a tím pádem vnímají pohyb jako velmi vhodnou aktivitu a nezřídka se s nimi posléze potkáváme v dalších specializovaných programech, jako je třeba Školní liga ragby a nebo po začlenění do pravidelného organizovaného sportovního života i v Ragbyové akademii Yvese Perrota, případně se s nimi setkáváme v některém jiném sportovním oddíle.

Letos jsme hlavně díky ,,koronavirové“ situaci odprezentovali pouhý zlomek našich akcí, ale doufáme, že podzimní část roku bude pro naše akce příznivější.