Prezentace našich programů v letošním roce

Všechny naše programy propagujeme nejčastěji přímým oslovením již tradičních partnerů/ účastníků, kterým poskytneme naše grafické vizuály v tiskové či elektronické podobě. Následně využíváme k prezentaci mediální prostor našeho mediálního partnera – společnost Railreklam, kde v hojné míře využíváme LED plochy (Praha, Olomouc a Brno). Během akcí také samozřejmě vyzdobíme sportoviště jako opravdovou arénu našimi bannery či rollapy, kde jsou zastoupeny logotypy našich partnerů.

Nyní také zvažujeme profesionalizaci net-prezentace na sociálních sítích, což je trochu v rozporu s tím, že vlastně chceme děti od počítačů odlákat, ale uvidíme.