2021 – Programy Najdi svůj sport – Praha a Najdi svůj sport!

Představujeme program aktivní prezentace pohybových aktivit

Již několik let prezentujeme široké veřejnosti naše programy pohybových aktivit pod názvy Najdi svůj sport – Praha a Najdi svůj sport, které patří mezi naše hlavní sportovní projekty pro širokou veřejnost. Program je zaměřen na jednoduchou, zábavnou formou pojaté představení individuálních a kolektivních sportovních činností. Naším hlavním cílem je všechny účastníky zaujmout natolik, aby se sami později rozhodli aktivně sportovat v některém z prezentovaných sportů v dostupném sportovním oddíle či klubu.

V rámci programu pracujeme na odbourávání předsudků a strachu z tělesného pohybu a aktivity. Samotní účastníci jsou během našich akcí vždy rozděleni do somaticky, mentálně a věkově podobných skupin dle pohlaví. Každou věkovou skupinu navíc oslovuje a baví oslovuje jiná aktivita, menší děti nejvíce baví zápasení o míč a ragby, ty starší se zase více zajímají o fotbal či atletiku.

Každým rokem organizujeme více jak 50 akcí v České republice.

Bambyk