Ragby bez předsudků

Program s aktivní prezentací ragbyových hodnot

 

Program je primárně určen k prezentaci ragby a jeho společenských hodnot mezi seniory a dospělou populací. Primárně je zaměřen na pedagogické pracovníky, kteří se s ragby seznámili v průběhu našich programů pro děti a mládež. Nyní mají zájem o poznatky, aby mohli ragby rozvíjet například v hodinách tělesné výuky či školní družiny.

Program je také hojně využíván jako Eventová neboli Outdoorová firemní akce pro zaměstnance či klienty jednotlivých společností neboť právě u ragby musí docházet ke kolektivní spolupráci v rámci pevně daných pravidel a času. Během programu Ragby bez předsudků dochází k aktivnímu seznámení se základními ragbyovými pravidly, ale hlavně s jeho společenskými hodnotami, které v tomto sportu nejsou pouhým klišé.

Respekt, slušnost, integrita, spolupráce, čest, Fair Play, to jsou hodnoty, které vyznává každý ragbista na celém světě a proto je ragby tolik odlišné od jiných sportů.