Velký sportovní den – Praha 2019

Program aktivní prezentace sportů v Praze

Velký sportovní den – Praha 2019

Náš základní program sportovních a pohybových aktivit je určen široké veřejnosti.  V průběhu jednotlivých časových bloků se snažíme jednoduchou a zábavnou formou představit individuální a kolektivní sportovní činnosti zúčastněným zájemcům, kde především převládají děti a mládež.  Každý prezentovaný sport má svůj časový blok a naším hlavním cílem je účastníky zaujmout natolik, aby se sami později rozhodli aktivně sportovat.

V rámci sportovního dne jsou účastníci rozděleni do věkově podobných skupin. Musíme konstatovat, že každou věkovou skupinu oslovuje jiná aktivita, děti nejvíce baví ragby, ty starší se zase zajímají zejména o atletiku či basketbal.

Jelikož také hodně spolupracujeme se základními školami, tak pro ně pravidelně v průběhu června pořádáme takové malé soutěžní a zábavné dopoledne neboli Velký sportovní den, během kterého si děti mohou zasoutěžit ve všech disciplínách, které je zajímají. Navíc když dokončí atletiku, mohou se zapojit do fotbalového turnaje. Na Velkém sportovním dni nejde o výsledky, ale o radost z pohybu, ale to povídejte dětem. takže máme pro všechny připraveny pěkné drobné upomínkové ceny.

No, už se na vás zase těšíme….

    Najdi svůj sport – Praha

    Program popularizace pohybové gramotnosti a sportovních aktivit pro děti na základních školách a širokou veřejnost v Praze je naším klíčovým programem

    Program představuje jednoduché pohybové aktivity individuálních a kolektivních sportů s cílem zaujmout účastníky natolik, aby se v budoucnu chtěli buď sami nebo v rámci sportovního klubu či oddílu aktivně věnovat sportu

    V průběhu každého roku takto zorganizujeme přes 50 akcí

    Alexander Krizovský